Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhverv til bolig

I 2004 trådte en lovændring, der omhandler etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger, i kraft.

Formålet med lovændringen var at skabe flere boliger, især i fuldt eller næsten fuldt bebyggede byområder. Derfor er der nu åbnet op for, at nye tagboliger eller nybyggede etager kan få status som ejerlejligheder, og at ejendomme, der både indeholder erhverv og bolig, kan opdeles i ejerlejligheder.

Omdannelse af erhverv til boliger 

Reglerne giver større fleksibilitet i forhold til at omdanne såkaldt blandede ejendomme (altså ejendomme, der omfatter bygninger med både erhverv og boliger). 

Ifølge den tidligere lovgivning var der kun mulighed for enten at omdanne erhvervslokaler til private udlejningsboliger eller at opdele ejendomme, hvis bygninger udelukkende anvendes til erhverv, i ejerlejligheder. De blandede ejendomme kunne derimod ikke opdeles i ejerlejligheder, hvis de var påbegyndt opført 1. juli 1966 eller tidligere. 

Nu er det muligt, at også blandede ejendomme med bygninger påbegyndt opført 1. juli 1996 eller tidligere kan opdeles i ejerlejligheder, under forudsætning af at ejendommens bygninger tilsammen indeholder mere end 80 % erhvervsareal, og at der etableres mindst det samme antal nye boliger til helårsbeboelse, som der er i ejendommen i forvejen (dvs. mindst en fordobling af antallet af nye lejligheder). Kun ledige erhvervslejemål kan omdannes. De nye boliger skal hver være på mindst 85 m² bruttoetageareal, og det tinglyste areal skal mindst være på 75 m². 

Ejendommens lejeboliger kan efterfølgende sælges som ejerboliger.