Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse29.09.2015

Er der mulighed for øget privat involvering i den danske spildevandshåndtering?

Emner: Vækst og iværksætteri

Som opfølgning på Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger fra 2013, har Erhvervsstyrelsen sat fokus på, hvad der skal til for at realisere det danske vækstpotentiale for spildevandsløsninger, herunder eksport af danske styrker inden for vandteknologi- og service. 

Barrierer og potentialer for øget privat involvering i spildevandshåndteringen, blevet undersøgt i to analyserapporter - én med fokus på de centrale spildevandsforsyninger og én med fokus på decentral rensning hos større vandforbrugende virksomheder. Derudover har Kammeradvokaten, som en del af projektet, udarbejdet to notater, hhv. et notat omhandlende en kort afklaring af begreber relateret til øget privat involvering i spildevandshåndteringen, og et notat om de kontraktmæssige udfordringer relateret hertil.