Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Enklere regler for virksomheder

Regeringen vil styrke indsatsen for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og har derfor sat et mål om, at byrderne for erhvervslivet skal reduceres med 4 mia. kr. inden 2020.  

Regeringen vil blandt andet realisere denne målsætning gennem en videreførelse af Virksomhedsforum for enklere regler, samt gennem en indsats for at reducere overimplementering af erhvervsrettet EU-regulering. Derudover skal regulering med direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser kun træde i kraft enten den 1. januar eller 1. juli, således det bliver lettere for virksomhederne at orientere sig om ny regulering.