Engrosadgang til TDC’s kabel-tv-net

TDC har efter en række drøftelser med Erhvervsstyrelsen udarbejdet en data-only løsning for adgangen til selskabets kabel-tv-net.

  • Opdateret 22. juli 2019

Data-only adgang til TDC’s kabel-tv-net

TDC har efter en række drøftelser med Erhvervsstyrelsen udarbejdet en data-only løsning for adgangen til selskabets kabel-tv-net.

Løsningen er baseret på det nuværende regulerede BSA-adgangsprodukt på kabel-tv-nettet og den nuværende LRAIC-prissætning. Dog foretager TDC en årlig justering af prisstrukturen for engrosproduktet, således at en del af kapacitetsomkostningerne flyttes over på stikledningselementet med henblik på, at gøre produktet mere kommercielt attraktivt.

De alternative selskabers adgang til TDC’s kabel-tv-net, vilkårene herfor og den konkurrencemæssige effekt vil blive fulgt tæt af Erhvervsstyrelsen gennem dialog med såvel TDC som TDC’s engroskunder. Evalueringen heraf vil ske i forbindelse med næste ordinære runde af markedsundersøgelser.

Engrosadgang til TDCs kabel-tv-net

TDC har afholdt en række møder med interesserede alternative operatører om en alternativ løsning til engrosadgangen til TDCs kabel-tv-net.

Høring over udkast til delafgørelse over for TDC (marked 5)

Erhvervsstyrelsen iværksatte den 27. maj 2014 en høring over udkast til delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC's kabel-tv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5).

Afgørelsen lagde op til, at TDC’s konkurrenter fra 2015 som noget nyt skulle have mulighed for at levere tv sammen med et bredbåndsprodukt via TDC’s kabel-tv-net.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen

Erhvervsstyreklsen modtog høringssvar fra 10 organisationer og selskaber

Erhvervsstyrelsen er i gang med at behandle de indkomne høringssvar.

Analyse af netadgangen til TDCs kabel-tv-net

TDC har siden 2009 været forpligtet til at give alternative selskaber adgang til selskabets kabel-tv-net med henblik på at udbyde bredbåndstjenester til slutbrugere. Der er imidlertid endnu ingen alternative teleselskaber, der har benyttet sig af denne adgang.

I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) annoncerede styrelsen, at der i 2013 skulle igangsættes en nærmere analyse af adgangsforpligtelsen på kabel-tv-nettet, herunder de to teknisk betingede vilkår, som knytter sig til denne:

”Erhvervsstyrelsen vurderer, at der fortsat gælder tekniske forhold i TDC’s kabel-tv-net, der betyder, at det er vanskeligt at lempe eller fjerne de to vilkår. Adgangen til bredbåndstilslutninger i TDC’s kabel-tv-net har dog kun haft effekt i ganske kort tid, og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvilken reel effekt de to vilkår har på efterspørgslen. Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undersøge de konkurrencemæssige effekter af de to vilkår og eventuelle ændrede tekniske forhold i relation til disse på et senere tidspunkt. En sådan undersøgelse af fremadrettede mulige løsninger forventes at være klar i løbet af 2013.” 

Erhvervsstyrelsen har den 19. september 2013 offentliggjort sin analyse af netadgangen til TDC’s kabel-tv-net.

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 5 organisationer og selskaber