For energivirksomheder: Administration af indefrysningsordninger

Virksomheder og borgere, som er kunder hos et el-, gas- eller fjernvarmeselskab, kan anmode om at blive tilmeldt en indefrysningsordning. Her kan I få overblik over, hvordan I som energivirksomhed administrerer ordningerne, og hvordan I søger likviditetslån samt lån til implementeringsomkostninger hos Erhvervsstyrelsen.