Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed22.02.2017

Endelig afgørelse vedrørende Fonden Wonderful Copenhagen

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har i dag truffet endelig afgørelse vedrørende dispositioner truffet af Fonden Wonderful Copenhagen i forbindelse med afviklingen af Eurovision Song Contest 2014.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af flere udkast til afgørelser vedrørende Fonden Wonderful Copenhagen modtaget en lang række høringssvar fra fonden og dens daværende ledelsesmedlemmer. Styrelsen har nu afsluttet sin gennemgang af høringsbrevene, og har på den baggrund udarbejdet endelig afgørelse.

Sagen omhandler den daværende ledelses ansvar for de dispositioner, som ledelsen traf i forbindelse med afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014.

 

For yderligere information kontakt:

Presseansvarlig Søren Møller Nielsen; tlf.: 35291430