Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Revisoreksamen og kvalifikationseksamen m.v.

Revisoreksamen og kvalifikationseksamen m.v. afholdes ikke længere af Erhvervsstyrelsen.

Du skal i stedet søge om indstilling til skriftlige og mundtlige eksamener hos FSR - danske revisorer, der nu står for afholdelse af de forskellige prøver for revisorer.

Indstilling til følgende prøver og eksamener skal ske hos FSR - danske revisorer

  1. Revisoreksamen
  2. Egnethedsprøve
  3. Særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække
  4. Kvalifikationseksamen

Hvis du har brug for en dispensation fra enten Eksamensudvalget eller Erhvervsstyrelsen for at kunne tilmelde dig en eksamen, skal du sende en ansøgning via Dispensationsblanketten

Revisoreksamen

For nærmere oplysninger om revisoreksamen
For tilmelding til revisoreksamen

Egnethedsprøve

Personer, der i udlandet har ret til at udføre lovpligtig revision, og som godtgør at have gennemført en uddannelse i udlandet, der kan sidestilles med de uddannelseskrav, der stilles i Danmark, kan indstille sig til egnethedsprøve. Egnethedsprøven er mundtlig og foregår på dansk. Egnethedsprøve afholdes samtidig med de mundtlige revisoreksaminer.

For at kunne indstille sig til egnethedsprøve skal ansøgeren dokumentere, at den pågældende er godkendt til aflæggelse af egnethedsprøve af Erhvervsstyrelsen.

Ansøgning om at opnå godkendelse til at aflægge egnethedsprøve sker ved at sende en mail med dokumentation på uddannelsen og godkendelse fra udlandet til .

Når Erhvervsstyrelsens godkendelse foreligger, ansøges om indstilling til egnethedsprøve hos FSR – danske revisorer.

Særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække

Hvis du har været uden godkendelse som revisor i mere end 3 år, kan en særlig prøve erstatte manglende efteruddannelse med henblik på generhvervelse af godkendelsen. Den særlige prøve er mundtlig og afholdes efter behov.

For at kunne indstille sig til den særlige prøve skal ansøgeren dokumentere, at deponering, bortfald eller fratagelse af godkendelsen har haft en varighed på mere end tre år. Ved frakendelse af godkendelsen gælder, at frakendelsestiden skal være udløbet på prøvetidspunktet.

Det er FSR – danske revisorer der afholder prøven, Du kan læse mere om selve tilmeldingen på FSRs hjemmeside.

Kvalifikationseksamen

 

For nærmere oplysninger om kvalifikationseksamen

For tilmelding til kvalifikationseksamen