Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed15.12.2014

Ejerregistret er klar til selskabers registreringer

Emner: Virksomhed og erhverv

Ejerforholdene for de danske selskaber skal registreres i et online ejerregister. Alle nye og eksisterende selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet.

Det nye Ejerregister er netop åbnet for virksomhedernes registreringer. Det betyder, at alle nye og eksisterende A/S, P/S og ApS, og IVS er forpligtede til at registrere deres ejere i Ejerregistret, hvis de ejer fem procent eller mere af selskabet.

Samtidigt bliver ejere af ihændehaveraktier, der ejer mindre end fem pct. af kapitalen eller stemmerne i ikke-børsnoterede selskaber, forpligtet til at registrere deres besiddelser i en særlig del af Ejerregistret, som ikke er åben for offentligheden.

Selskaberne skal have registreret inden 15. juni 2015

De eksisterende selskaber har et halvt år til at registrere deres ejeroplysninger i Ejerregistret, inden Ejerregistret åbner for offentligheden den 15. juni 2015.

Oprettelsen af Ejerregistret er en del af selskabsloven, der blev vedtaget i maj 2009. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Ejerregistret blev bl.a. indført, for at Danmark i højere grad kunne leve op til den EU-regulering, som skal modvirke hvidvask. Registeret skal desuden forbedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder.

It-værktøj skal lette registreringerne

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med lovgivningen om Ejerregistret desuden fået til opgave at udvikle et it-værktøj, som kan stilles til rådighed for selskaberne. Værktøjet kan bruges til at føre den ejerbog, som alle selskaber er forpligtede til at føre. Erhvervsstyrelsens værktøj til at føre ejerbogen gør det let og enkelt for selskaberne at overføre de ejeroplysninger, der også skal fremgå af Ejerregistret. Det er frivilligt, om selskaberne ønsker at gøre brug af Erhvervsstyrelsens værktøj. Selskaberne kan vælge at føre sin ejerbog i eksempelvis et regneark eller en tabel, ligesom en række virksomheder udbyder ejerbogsværktøjer m.v. Værktøjet er tilgængeligt på Virk.dk.

Kommanditselskaber er ikke omfattet i første omgang

I første omgang er det alene ejeroplysninger om A/S, ApS, herunder IVS, og P/S, der skal registreres i Ejerregistret. Ejeroplysninger om K/S er i første omgang ikke omfattet af registret. Som led i regeringens Skattelypakke er det dog foreslået, at ejeroplysninger om K/S’er også skal omfattes. Der vil blive informeret mere om dette på et senere tidspunkt.

Læs mere om Ejerregistret og Erhvervsstyrelsens ejerbogs-værktøj

Registrér i Det Offentlige Ejerregister her

Se Erhvervsstyrelsens ejerbogs-værktøj her

Registrér ihændehaveraktier her

Pressehenvendelser: Tine Bøge Pedersen tinped@erst.dk eller 35 29 19 41