Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Billede af bygninger

Ejendomsdata i anvendelse

En sammenhængende registrering af ejendomsdata viser for alvor sin værdi, når data fra mange kilder kan stilles let og overskueligt til rådighed for både private og professionelle brugere. Som det bl.a. sker på Boligejer.dk

I dag har alle landets boligejere via Boligejer.dk en samlet og brugervenlig adgang til masser af nyttig viden om bolighandel og byggeri - herunder en række relevante oplysninger om deres egen bolig. Det gør mange ting lettere, når man skal købe og sælge fast ejendom eller selv bygge og renovere boligen.

Borgere og de professionelle aktører på boligmarkedet - ejendomsmæglere, advokater, finansielle institutioner m.fl. - kan fra efteråret 2012 via Boligejer.dk i én arbejdsgang og hurtigt rekvirere en samlet Ejendomsdatarapport, som i dag skal  stykkes sammen fra mange forskellige kilder.

Ejendomsoplysningerne kommer bl.a. fra den Offentlige Informationserver (OIS) - et såkaldt datawarehouse, der fungerer som samlet distributionskanal for over 1.400 oplysninger om hver enkelt ejendom, der trækkes fra de forskellige offentlige registre på ejendomsområdet.

Et samspil mellem flere kanaler

For både private og professionelle brugere har det stor værdi, at gode data er frit tilgængelige på en let og brugervenlig måde via nettet. Det kan lade sig gøre, når der er en gennemtænkt sammenhæng mellem, hvordan ejendomsdata registreres, de services, der distribuerer dem, og den måde hvorpå oplysningerne stilles til rådighed for forskellige målgrupper, fx via webportaler.

Hidtil har OIS været en meget vigtig distributionskanal, men i de kommende år bliver boligejer.dk en hovedindgang til ejendomsdataområdet. OIS fastholder dog sin funktion som datawarehouse, der i dag har en meget bred anvendelse blandt professionelle brugere og datadistributører.