Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse30.10.2013

Efterspørgslen efter højhastighedsbredbånd stiger

Flere og flere tegner abonnement på bredbånd med høje hastigheder. Bredbåndsforbindelser med mindst 30 Mbit/s er steget med 78 pct. på et år og udgør lidt over 21 pct. af de solgte bredbåndsabonnementer. Derimod har kun lidt over 1 pct. af samtlige husstande og virksomheder tegnet abonnement på 100 Mbit/s, selv om hele 65 pct. har mulighed for at få det. Det viser nye tal fra den halvårlige telestatistik fra Erhvervsstyrelsen.

Finn Petersen, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen:

I Erhvervsstyrelsen analyserer vi telemarkedet hvert halve år, og vi kan endnu en gang konstatere, at danskerne efterspørger hurtigere og hurtigere bredbåndsforbindelser. Andelen af bredbåndsabonnementer på mindst 30 Mbit/s er steget med 78 pct. og samtidig er datatrafikken på mobiltelefonen endnu en gang mere end fordoblet. Og så har antallet af fastnet bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere nu passeret de 40. Det gør Danmark til et af de førende lande i Europa.

I midten af 2013 er næsten 480.000 abonnementer solgt med en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/s. Det svarer til lidt over 21 pct. af alle forbindelser. I midten af 2012 var andelen 12 pct. De lidt over 200.000 ”nye” abonnementer med mindst 30 Mbit/s er primært kabelmodem- og fiberabonnementer. Andelen med mindst 100 Mbit/s er gået fra at udgøre 0,8 pct. til at udgøre 1,4 pct. af alle forbindelser i samme periode. Dette svarer til, at blot 1,1 pct. af samtlige husstande og virksomheder har mindst 100 Mbit/s.

Efter et par år med en stagnerende udvikling i antallet af samtlige fastnet bredbåndsforbindelser er de fra midten af 2012 til midten af 2013 steget med 3,8 pct. Væksten kommer fra 50.000 nye fiberabonnementer og 43.000 nye internetabonnementer via kabel-tv nettet (kabelmodem).

Datatrafikken fra mobiltelefoner er steget med 127 pct. fra midten af 2012 til midten af 2013. Det svarer til, at hvert mobilabonnement i gennemsnit up- og downloadede 3,3 GB over mobiltelefonen i løbet af første halvår 2013 mod 1,7 GB i første halvår af 2012.

Læs hele ’Telestatistik – første halvår 2013’.

Kontakt

Pressemedarbejder Julie Bech Willemoe på 35 29 19 46.

Andre tal fra telestatistikken

Nedenstående viser i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked det sidste år, fra første halvår 2012 til første halvår 2013.

Fastnet og mobilt bredbånd

 • Det samlede antal mobile bredbåndsabonnementer steg med 12,7 pct. fra 5.085.000 til 5.732.000 fra midten af 2012 til midten af 2013. Den primære kilde til væksten er en stigning i standard mobilabonnementerne, der bruger data. De steg 14,6 pct. fra 3.032.000 til 3.474.000 fra midten af 2012 til midten af 2013, og udgør nu 60,6 pct. af det totale antal mobile bredbåndsabonnementer. De dedikerede dataabonnementer steg 6,0 pct. og udgør i midten af 2013 18,1 pct. Tillægsdataabonnementer steg 13,7 pct. og udgør 21,3 pct. i midten af 2013.
 • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer er steget 3,8 pct. fra 2.181.000 til 2.263.000 fra midten af 2012 til midten af 2013.
 • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer baseret på kobber (DSL) er fortsat svagt faldende, mens kabelmodem-teknologien igen oplever en stigning - fra midten af 2012 til midten af 2013 på 7,3 pct. Bredbåndsabonnementer baseret på fiber er fortsat i kraftig fremgang med en vækst på 20,7 pct. svarende til 51.000 nye fiberabonnementer.
 • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med downloadhastighed på mindst 100 Mbit/s blev næsten fordoblet i perioden midten af 2012 til midten af 2013 fra godt 16.000 til lidt over 31.000.
 • Medianhastigheden for fastnet bredbånd download er steget med 18,1 pct. fra 17,3 Mbit/s i midten af 2012 til 20,4 Mbit/s i midten af 2013. Medianhastigheden for upload udgør i midten af 2013 stadig kun omkring 10 pct. af medianen for download. Medianen er en beregnet hastighed, hvor den ene halvdel af de solgte abonnementer har højere hastigheder og den anden halvdel lavere.
 • Bredbåndshastighederne er baseret på selskabernes markedsførte hastigheder.

Mobilabonnementer og -trafik

 • Det samlede antal mobilabonnementer faldt for første gang med 0,8 pct. fra 8,28 mio. i midten af 2012 til 8,22 mio. et år efter.
 • Antal afsendte sms-beskeder tæller nu 5,0 mia. mod 5,8 mia. året før, et fald på 13,1 pct. Det er det sjette halvår i træk, at antallet af sms-beskeder falder. Det er danskernes brug af smartphones og mobilt internet, der fortsat præger denne udvikling. Til gengæld stiger antallet af afsendte mms-beskeder med 37,3 pct. fra 65 mio. til næsten 90 mio. I første halvår 2013 sendte hvert mobilabonnement i gennemsnit 115 sms’er og ca. 2 mms’er om måneden. I første halvår 2012 var det tilsvarende 133 sms’er og 1,5 mms’er.
 • I første halvår 2013 blev der fortsat talt væsentligt mere i mobiltelefon end i fastnettelefon. Med 6,2 mia. minutter blev der talt 2,7 gange mere i mobiltelefon end i fastnettelefon, inkl. IP-telefoni.
 • Fra første halvår 2012 til første halvår 2013 stagnerede mængden af mobil udlandstrafik med et fald på 1,1 pct. til 352 mio. minutter. Den mobile indlandstrafik steg bare 0,3 pct. i samme periode.

Fastnet

 • PSTN-telefoni bliver i højere grad udskiftet med mobiltelefoni eller IP-telefoni. Således faldt antallet af PSTN-abonnementer med godt 133.000 fra 1.025.000 til 892.000, hvilket er det samme som 13,0 pct., mens IP-telefoni-abonnementer stagnerede med et fald på 0,4 pct. fra 959.000 til 955.000 i samme periode. Dermed var der lidt over 63.000 flere IP-telefoni-abonnementer end PSTN-abonnementer i midten af 2013.
 • Selvom der nu er flere IP-telefoni-abonnementer, tales der stadig mere i fastnettelefonen. I første halvår af 2013 blev der talt 3 timer og 51 minutter i gennemsnit i fastnettelefonen (inkl. ISDN) og 2 timer og 42 minutter pr. måned via IP-telefoni.
 • Trafikken fra PSTN- og ISDN-abonnementer er fortsat på retur. I første halvår 2013 blev der genereret 19,1 pct. mindre trafik end i samme periode året før. I første halvår 2012 var den samlede IP-trafik 950 mio. minutter mod 930 mio. minutter i første halvår 2013, hvilket svarer til et fald på 2,1 pct.

Bundlede tjenester

 • I midten af 2013 var antallet af triple-play-abonnementer ekskl. tjenester via mobilnettet 353.000, en stigning på 12,5 pct. i forhold til halvåret før. I samme periode steg antallet af dual-play-abonnementer med 3,0 pct. og det samlede antal bundlede tjenester med 8,0 pct. Triple-play er abonnementer, der kombinerer tre forskellige tjenester i ét abonnement, fx tv, internet og telefoni. Dual-play er tilsvarende abonnementer, der kombinerer to forskellige tjenester i ét abonnement, fx tv og internet eller internet og telefoni.

Fastnet IPTV

 • Antallet af fastnet IPTV-abonnementer steg fra midten af 2012 til midten af 2013 med 12,8 pct. til knap 340.000 fra lidt over 300.000 et år tidligere.

Baggrund

 • Erhvervsstyrelsen indsamler og kvalitetssikrer to gange årligt data fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Disse data bliver publiceret i to halvårlige telestatistikker.
 • Data i ’Telestatistik – første halvår 2013’ er baseret på indberetninger fra 130 selskaber.