Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Drift af en andelsboligforening

Ved køb af en andel i en privat andelsboligforening bliver man medlem af foreningen og medejer af andelsboligforeningens ejendom. Det er bestyrelsen, der varetager den daglige drift, og den vælges på generalforsamlingen, som er den øverste myndighed.