Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Domæner

Erhvervsstyrelsen administrer regler om (.dk) samt deltager i arbejdet i forskellige internationale fora, som beskæftiger sig med forvaltningen af internettet. To af de væsentligste fora er ICANN og IGF.

Erhvervsstyrelsen og det danske internetsamfund

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed overfor Dansk Internet Forum (DIFO), der har ansvaret for .dk-domæner. Det vil sige, at det er Erhvervsstyrelsens opgave at påse, at DIFO lever op til sine forpligtelser som administrator af topdomænet .dk.

Grundlaget for DIFO's administration findes dels i domæneloven og dels i

 

Det er i høj grad det danske internetsamfund selv, der fastsætter reglerne for .dk-domæner. Fastsættelsen af reglerne sker gennem DIFO, der er forpligtet til at repræsentere internetsamfundet.

Erhvervsstyrelsen deltager i arbejdet med forvaltningen af internettet i forskellige nationale og internationale fora. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med både udenlandske og danske interessenter, blandt andet Patent- og Varemærkestyrelsen, Udenrigsministeriet samt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.