Hvidvask

DMC REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DMC REVISION ApS.

  • 1. august 2018
  • DMC REVISION ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 1. august 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DMC REVISION ApS, CVR-nr. 32662838.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at DMC REVISION ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover DMC REVISION ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at DMC REVISION ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.