Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digital Vækst

Digitaliseringen spiller en stadig større rolle i hele vores samfund. Danske virksomheder står lige som resten af verden over for en grundlæggende digital omstilling og forandring som følge af den hastige udvikling inden for digitalisering og fremkomsten af nye teknologier såsom kunstig intelligens, 3D print, sensorer, avanceret dataanalyse mm..

Den digitale udvikling giver ikke kun erhvervslivet mulighed for at effektivisere og optimere processer – den giver også mulighed for at udvikle helt nye produkter og forbedre brugeroplevelsen i eksisterende produkter og derved tilføre ny værdi. Digitalisering er dermed også driver for helt nye forretningsmodeller, som kan ændre værdikæderne radikalt.

Regeringen har stort fokus på digitalisering, og på hvordan danske virksomheder kan styrke den digitale vækst. Derfor nedsatte regeringen bl.a. Digitalt Vækstpanel med Niels B. Christiansen som formand, der i maj 2017 kom med en række anbefalinger til, hvordan der kan skabes gode rammer for et digitalt løft af virksomhederne (særligt de små og mellemstore), erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle for at understøtte nye digitale forretningsmodeller. 

Det er planen, at der lanceres en strategi for Danmarks digitale vækst i vinteren 2018, der følger op på digitalt vækstpanels anbefalinger. Se mere om, hvad strategien forventes at komme til at indeholde i regeringens Erhvervs- og iværksætterudspil her.   

Erhvervsstyrelsen understøtter regeringens arbejde for digital vækst og den digitale omstilling i virksomhederne bl.a. gennem disse indsatser: