Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digitalisering og industri 4.0

Danske virksomheder står lige som resten af verden over for store muligheder og udfordringer som følge af den hastige udvikling inden for digitalisering og anvendelse af ny teknologi (industri 4.0).

Regeringen har igangsat et strategiarbejde, Danmark i Vækst, som skal styrke dansk produktivitet og konkurrenceevne og ruste virksomhederne til et mere digitalt samfund. Erhvervsstyrelsen understøtter arbejdet bl.a. ved at sætte fokus på virksomhedernes digitale omstilling, IT-sikkerhed og privacy, e-handel, smart city-aktiviteter samt anvendelse af data.

Den digitale udvikling giver ikke kun erhvervslivet mulighed for at effektivisere og optimere processer – den giver også mulighed for at udvikle helt nye produkter og forbedre brugeroplevelsen i eksisterende produkter og derved tilføre ny værdi. Digitalisering er dermed også driver for helt nye forretningsmodeller, som kan ændre værdikæderne radikalt.

Øget anvendelse af digitalisering og ny teknologi

Som led i det det erhvervs- og vækstpolitiske arbejde omkring Danmark i Vækst, er der igangsat en indsats, der skal styrke virksomhedernes digitale omstilling til industri 4.0. Der er bl.a. nedsat Produktionspanel 4.0, der skal komme med anbefalinger til at hvordan virksomheder i hele Danmark – særligt de små- og mellemstore – udnytter data, robotter og de digitale muligheder, som lige nu er i hastig udvikling, og der lanceres en digital vækststrategi i foråret 2017. 

Erhvervsstyrelsen understøtter den digitale omstilling i virksomhederne gennem disse indsatser:

Se også eksempler på danske og nordiske produktionsvirksomheder, som har indført robotteknologi og automatisering i virksomheden.