Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digitalisering i erhvervslivet

Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme digitalisering i dansk erhvervsliv. Som led i arbejdet gøres løbende status for digitaliseringen i dansk erhvervsliv, e-handel, IT-sikkerhedspolitik, digitale kompetencer, investeringer mv.

Den seneste status, som er præsenteret i erhvervs- og vækstministerens ”Redegørelse om Danmarks digitale vækst” fra 2016, viser, at danske virksomheder er blandt de mest digitale i Europa, men i andre lande vokser brugen af digitale løsninger hurtigere end i Danmark.

Samlet set er Danmark det mest digitale samfund viser EU’s Digital Economy and Society Index 2016. Dog anvender ca. 1/4 af danske virksomheder kun digitale løsninger på et relativt basalt niveau eller slet ikke. Typisk anvender de kun IT inden for enkelte områder – og ofte kun til markedsføring eller køb via internettet.

Sammenlign danske virksomheders anvendelse af forskellige digitale løsninger med andre nordeuropæiske lande på Erhverv- og Vækstministeriets hjemmeside.

Næste bølge af digitalisering handler om de nye, teknologiske muligheder, der ligger i fx 3D-print, sensor-i og netværkskommunikation (Internet–of-Things), Big Data, kunstig intelligens og avanceret robotteknologi.

Imidlertid halter virksomhederne bagefter på en række af disse nye digitale vækstområder. Samtidig risikerer mangel på IT-kompetencer at bremse den fremtidige digitale udvikling, idet væksten i virksomhedernes efterspørgsel efter IKT-specialist-kompetencer er større end udbuddet, jf. en kortlægning af Virksomhedernes behov for digitale kompetencer fra 2016.

Læs mere om digitalisering i erhvervslivet i disse rapporter: