Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Viden om Dansk erhvervslivs digitalisering

Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme digitalisering i dansk erhvervsliv. Som led i arbejdet gøres løbende status for digitaliseringen i dansk erhvervsliv og udarbejdes analyser, fx inden for virksomhedernes anvendelse af data og ny teknologi, IT-sikkerhed, digitale kompetencer, investeringer mv.

Ifølge EU’s Digital Economy and Society Index 2017, der ser på virksomheders, borgeres og de offentlige myndigheders digitalisering på tværs af EU-medlemslandede, indtager Danmark endnu engang førstepladsen som EU’s mest digitale land. Danmark topper indekset foran de øvrige nordiske lande og klarer sig generelt godt på alle indeksets overordnede områder, fx udbredelse af bredbånd, borgernes brug af internettet, integration af digital teknologi i virksomhederne og digitalisering i det offentlige.

Den seneste status, som er præsenteret i erhvervs- og vækstministerens "Redegørelse om Danmarks digital vækst" fra 2017 viser ligeledes, at Danmark er det mest digitale land i EU, men at de danske virksomheder halter efter, hvad angår anvendelsen af nyere teknologier som fx dataanalyse og sensorer. Samtidig viser redegørelsen, at digitale virksomheder er mere produktive, og at der derfor er vækstpotentiale i den digitale omstilling, hvis vi investerer, og virksomhederne får adgang til de fornødne digitale kompetencer.

Læs mere om digitalisering i erhvervslivet i disse rapporter og analyser, som Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet:

       Øvrige analyser om digitalisering i dansk erhvervsliv:

       Links til tidligere redergørelser: