Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed17.03.2014

Digitalisering gør regnskaberne bedre

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen er i færd med at bygge de mange regler for regnskabsaflæggelse ind i selve indberetningssystemerne. På den måde kan systemerne være med til at rette fejl, mangler og ukorrektheder allerede ved indberetningen

En af Erhvervsstyrelsens helt store digitaliseringsopgaver har været at håndtere overgangen til digitale regnskaber. Det er heldigvis gået rigtig godt med at få de godt 200.000 regnskabspligtige mindre virksomheder til at indberette årsregnskaberne digitalt. Men det at udvikle en indberetningsløsning og sætte den i drift var kun første skridt på vejen. Erhvervsstyrelsen bruger nu også digitaliseringen til at sørge for, at de indberettede regnskaberne får en langt bedre kvalitet.

Indbygget regnskabskontrol

Styrelsen er i fuld gang med at få bygget de mange tekniske og forretningsmæssige regler for regnskabsaflæggelse ind i selve indberetningsmodellerne. Det betyder bl.a., at regnskaberne vil blive afvist, allerede når virksomhed eller revisor indberetter dem, hvis regnskaberne ikke overholder de regler, som er indarbejdet i indberetningsmodellen.

Der er ikke tale om flere eller nye regler. Der er alene tale om en ny og mere enkel og overskuelig måde at opstille og arbejde med dem på. I første omgang er modellerne designet til at tage hånd om de mest indlysende fejl. Vi rydder op i de dumme fejl, udbredte misforståelser og forglemmelser. Man kan sige, at vi gradvist bygger en slags digitalt autoværn, hvor indberetningssystemet prompte opdager, når man indberetter åbenlyse fejl eller glemmer at udfylde f.eks. årets resultat, regnskabsklassen eller revisors konklusion. Systemet ser også, hvis man indberetter forkert rækkefølge af datoer eller angiver aktiver eller passiver med forkert fortegn. Vi hjælper så at sige virksomheder med at overholde en række af reglerne, forklarer chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Niels-Peter Rønmos.

Det er vigtigt for os, at vi i god ro og orden løfter kvalitet for alle 200.000 regnskaber i et tempo hvor de fleste kan være med. Mange brugere vil måske slet ikke opleve de nye regler da deres IT-leverandører i dialog med Erhvervsstyrelsen indarbejder regler i regnskabssystemerne, understreger han.

I samfundets interesse

Der er meget fornuft i, at Erhvervsstyrelsen hele tiden arbejder på at højne kvaliteten af virksomhedernes årsregnskaber. Tilliden til de danske virksomheders regnskaber er nemlig en af hjørnestenene i at kunne have et højt niveau af tillid i erhvervslivet. Derfor er der en klar samfundsinteresse i, at selskabernes regnskaber er korrekte og til at stole på. Samtidig skal de forbedrede indberetningsmodeller ikke kun sørge for bedre regnskabskvalitet.

De digitale indberetningsmodeller er også med til at automatisere regnskabskontrollen. Fordelen er jo, at en større del af det tekniske kontrolarbejde kan gennemføres allerede ved indberetningen. På den måde kan myndighederne fokusere på de kontroller, som kræver en vurdering af en medarbejder, siger Niels-Peter Rønmos.

Læs mere om digitale regnskaber