Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digitale årsrapporter

Alle selskaber skal indberette årsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Indberetning af årsrapport i PDF og XBRL

Virksomheder, som er pligtige til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, skal indberette årsrapporten i PDF og XBRL via Regnskab 2.0.

Via Regnskab 2.0 stiller Erhvervsstyrelsen to løsninger til rådighed: Regnskab Basis og Regnskab Special.

Læs mere om Regnskab Basis
Læs mere om Regnskab Special

I forbindelse med indberetningen af årsrapporten i Regnskab 2.0 skal medtages følgende, hvis det er relevant:

  • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab samt relevante erklæringer, jf. årsregnskabslovens § 78 a
  • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab for overliggende modervirksomhed, jf. årsregnskabslovens § 112
  • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab for underliggende dattervirksomhed, jf. årsregnskabslovens § 111, stk. 3, hvis der er tale om en fond
  • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS 10

I forbindelse med indberetningen af årsrapporten i Regnskab 2.0 er det muligt at vedhæfte eller henvise til følgende bilag:

  • vedhæfte generalforsamlingsprotokollat, hvis der er sket ændring på generalforsamlingen af det af ledelsen foreslåede udbytte.
  • vedhæfte en legatarfortegnelse, hvis der er tale om en fond.

Ansøgning om fritagelse for indberetning af årsrapport i XBRL

Hvis virksomheden lever op til ganske særlige betingelser, er der mulighed for at ansøge om fritagelse for digital indberetning af årsrapporten i XBRL. Til orientering bemærkes det, at ca. 50 virksomheder ud af 220.000 virksomheder ansøgte herom i 2015. Læs betingelserne i forbindelse med ansøgningen.

Gå til ansøgning om fritagelse for digital indberetning af årsrapporten i XBRL

Indberetning af årsrapport i PDF

Følgende virksomheder skal indberette årsrapporten i PDF:

  • virksomheder, der har søgt og fået fritagelse for indberetning i XBRL
  • filialer af udenlandske virksomheder

Indberetning af årsrapporten i PDF foregår i Regnskab Special. Gå til Regnskab Special

Undtagelseserklæring

Virksomheder, som i stedet udarbejder en undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabslovens §§ 4-6, skal indberette denne digitalt på Virk Indberet