Digital vækst i virksomheder

Regeringen ønsker at skabe et stærkt vækstmiljø og gode rammer om de små og mellemstore virksomheders digitale omstilling. Erhvervsstyrelsen bidrager til det mål gennem flere konkrete initiativer.

  • Opdateret 19. september 2022

Danske virksomheder skal have et godt grundlag for at gribe de digitale muligheder og omsætte dem til vækst. Det arbejder vi for at understøtte gennem disse indsatser:

Digital Hub Denmark

Regeringen ønsker, at det digitale vækstmiljø i Danmark skal være blandt de førende i Europa. Derfor har de, sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark, etableret et offentligt-privat partnerskab – Digital Hub Denmark - der skal styrke og markedsføre det digitale vækstmiljø.

Erhvervsstyrelsen understøtter Digital Hub Denmarks initiativer. Det gør vi, fx gennem arbejdet for, at flere offentlige data stilles til rådighed for virksomheder.

Særligt blandt de små og mellemstore virksomheder (SMV’ere) kan brugen af nye teknologier og data styrkes og blive en kilde til vækst. Derfor arbejder Erhvervsstyrelsen, med afsæt i 'Strategi for Danmarks digitale vækst', for at understøtte SMV'erne i deres digitale omstilling.

SMV:Digital

'SMV:Digital' er et samlet program, der tilbyder hjælp til digital omstilling af SMV’er og til at styrke virksomheders online salg via programmets e-handelscenter. Programmet yder tilskud til indkøb af privat rådgivning, kompetenceforløb, sparring og netværk samt vejledning om regler og konkurrencevilkår.

E-handelscentret

Som led i 'SMV:Digital' etableres et e-handelscenter, der er forankret i Erhvervsstyrelsen. Det tilbyder virksomhederne tilskud til privat rådgivning om udvikling af deres e-handelskapacitet, udarbejdelse af business cases og implementering af nyindkøbte e-handelsløsninger.

Mere om e-handel

Teknologipagten

Danskernes tekniske og digitale kompetencer skal styrkes på alle uddannelsesniveauer. Med 'Teknologipagten' giver regeringen, uddannelsesinstitutioner og andre aktører håndslag på at gennemføre aktiviteter, der skal forbedre arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompetencer.

'Teknologipagten' administreres af Fonden for Entreprenørskab. Erhvervsstyrelsen sikrer, at der er fremdrift, og at målene udstukket i initiativet nås.

Brug af data

Mange danske virksomheder råder over data, der kan bruges til at skabe vækst i virksomhederne. Klare retningslinjer for virksomheders dataanvendelse er et af initiativerne under 'Strategi for Danmarks digitale vækst'. Derfor har Erhvervsstyrelsen, i samarbejde med andre myndigheder, udarbejdet brugdata.dk. Her kan du som virksomhed finde svar på konkrete spørgsmål om reglerne for brug af data og få adgang til en aftaleskabelon.

Dataetik

Danske virksomheder er generelt gode til at arbejde ansvarligt. Det er vigtigt at understøtte denne tendens, så dataetik også bliver en konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. Regeringen har derfor lanceret otte initiativer, der skal styrke den digitale ansvarlighed. Initiativerne udspringer af anbefalingerne fra 'Ekspertgruppen om dataetik' til, hvordan virksomheder kan gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel.

Danmark skal have gode rammevilkår, så vi kan tiltrække og fastholde virksomheder, der vil anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. I regi af 'Strategi for Danmarks digitale vækst' arbejder Erhvervsstyrelsen med disse initiativer:

Principper for agil erhvervsrettet regulering

Alle ministerier skal vurdere, om og hvordan ny erhvervsrettet regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Nye erhvervsrettede digitale løsninger skal også være brugervenlige for virksomhederne. Vurderingen skal foretages ud fra 5 principper og sendes til screening hos Erhvervsstyrelsen.

Én indgang for nye forretningsmodeller

Erhvervsstyrelsen har, sammen med andre myndigheder, etableret én indgang til det offentlige for virksomheder med nye forretningsmodeller. Nu kan virksomheder henvende sig ét sted, hvis de har spørgsmål til reglerne eller oplever, at en regel udgør en unødig barriere for at komme i gang. Erhvervsstyrelsen sørger for et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Regeringens strategi

Vores indsatser for digital vækst i virksomheder udspringer af: