Digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

Find vejledning og værktøjer om digital sikkerhed, anmeld brud på IT-sikkerheden og læs om Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed.

Virksomhedsguiden

Virksomhedernes guide til opstart, drift og udvikling.

Sikkerdigital.dk

På sikkerdigital.dk har Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samlet vigtig viden om informationssikkerhed. Du finder råd og vejledning, hvad enten du er borger, virksomhed eller myndighed.