Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digital selvbetjening

På Virk Indberet, kan du registrere start, ændringer og lukning af virksomheder med NemID.

I langt de fleste tilfælde vil en digital indberetning træde i kraft med det samme, men en indberetning kan blive udtaget til såkaldt manuel sagsbehandling på grund af virksomhedsformen (fx erhvervsdrivende fond), sagstypen (fx genoptagelse) eller den aktuelle virksomheds forhold.

I nogle tilfælde skal Skattestyrelsen godkende først (fx start af personligt ejede virksomheder).

Når du indberetter digitalt, er der altså to mulige udfald:

 1. Du modtager en e-mail med virksomhedsresumé inden for få timer, hvis din indberetning er trådt i kraft med det samme.
 2. Du modtager en e-mail med et sagsnummer umiddelbart efter, du har indberettet, og kan derefter følge din sag ved at indtaste sagsnummer, så længe din indberetning behandles af en medarbejder i Erhvervsstyrelsen eller en anden myndighed (fx Skattestyrelsen). Se de aktuelle sagsbehandlingstider.

Start, ændre eller luk virksomhed på Virk Indberet

Ændringer, du ikke kan indberette digitalt

Anvend selskabsblanketten til følgende ændringer:

 • Grænseoverskridende fusioner og spaltninger
 • Grænseoverskridende flytning af hjemsted
 • Reassumption
 • Offentliggørelse af meddelelse om efterfølgende erhvervelser fra stifter
 • Offentliggørelse af redegørelse om selvfinansiering
 • Offentliggørelse af ledelseserklæring, jf. selskabslovens § 38, ved udbytteudlodning i andre værdier end kontanter
 • Omdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber
 • Overgang for en fond mellem at være en erhvervsdrivende fond og en ikke-erhvervsdrivende fond
 • Stiftelse og ændring i medarbejderinvesteringsselskaber
 • Stiftelse og ændring i europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) og filialer af disse
 • Stiftelse og ændring i europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) og filialer af disse
 • Stiftelse og ændring i europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)

Find selskabsblanketten på Virk Indberet