Digital Post

Den 1. november 2013 begyndte det offentlige at sende digital post til alle virksomheder og foreninger, der har et CVR-nummer. Posten bliver sendt til en særlig postkasse til sikker digital post fra det offentlige. Det kræver en medarbejdersignatur, at åbne postkassen.

Læs mere, bestil en medarbejdersignatur og åbn postkassen på Virk/postkasse.

Virksomheder, foreninger m.v. kan få hjælp på biblioteket, hvis de har svært ved at bruge en computer. Læs mere om bibliotekets tilbud

Den digitale postkasse til virksomheder og foreninger er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen vil spare samfundet for knapt 400 mio. kr. om året.

Læs om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.