Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse27.06.2016

Nye samarbejdsmodeller og partnerskaber skal styrke de socialøkonomiske virksomheder

Emner: Vækst og iværksætteri, Virksomhed og erhverv

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst samlede i dag kommuner, virksomheder, organisationer og socialøkonomiske virksomheder til en rundbordsamtale for at indsamle viden og dele erfaringer om løsninger, der kan styrke socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe social innovation til gavn for hele Danmark.

Dialogforums formand Dan Boyter:

”Socialøkonomiske virksomheder bidrager til, at flere mennesker kommer i beskæftigelse og får et bedre liv. Samtidig er de en vigtig driver for social innovation, som vi har brug for med en samfundsøkonomi, der er presset og med mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.  Jeg vil derfor gerne kvittere for deltagernes gode og konstruktive input til Dialogforums arbejde med at skabe gode rammer for de socialøkonomiske virksomheder.”

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst blev nedsat af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i februar 2016. Dialogforum har til formål at understøtte virksomhedernes arbejde med at tage et samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe vækst på en måde, der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og samfundet. Dialogforum har bl.a. til opgave at gennemføre rundbordssamtaler og med udgangspunkt heri og forummets øvrige arbejde bidrage til regeringens videre politikudvikling på området.

Dialogforum er vært for et nyt rundbord d. 22. august 2016, hvor der sættes fokus på de nye FN verdensmål og små og mellemstore virksomheder.

For spørgsmål, kontakt venligst Dan Boyter, Formand for Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst på tlf: 40 10 24 12