Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed22.08.2016

Dialogforum sætter fokus på de nye FN Verdensmål

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst samler i dag brancheforeninger, CSR rådgivere, foreninger og civilsamfundsorganisationer til drøftelse af FN’s Verdensmål med spørgsmålet: Hvordan kan små og mellemstore virksomheder spille en rolle for indfrielsen af målene?

De såkaldte Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (ofte bare kaldet Verdensmålene) handler om at løse mange af verdens største problemer.

Dialogforums formand Dan Boyter:

Der peges fra mange sider på den betydning FN’s Verdensmål kan få for dansk erhvervsliv, fx i form af nye krav fra samarbejdspartnere, myndigheder, forbrugere m.fl. Jeg ser frem til konstruktive bidrag og indspil til cases og læringspunkter om anvendelse af Verdensmålene i arbejdet med samfundsansvar i små- og mellemstore virksomheder i Danmark.

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst blev nedsat af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i februar 2016. Dialogforum har til formål at understøtte virksomhedernes arbejde med at tage et samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe vækst på en måde, der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og samfundet.

Dialogforum har bl.a. til opgave at gennemføre rundbordssamtaler og med udgangspunkt heri og forummets øvrige arbejde bidrage til regeringens videre politikudvikling på området.

Mødet af holdes i dag, d. 22. august kl 13-16 hos Erhvervsstyrelsen. Dialogforum mødes næste gang d. 22. september 2016, hvor de blandt andet skal give input til regeringens handlingsplan for FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, der er udarbejdet i regi af Udenrigsministeriet.

Læs mere om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på Udenrigsministeriets hjemmeside

For spørgsmål, kontakt venligst Dan Boyter, Formand for Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst på tlf.: 40 10 24 12