Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dialogforum om turismeplanlægning

Dialogforum om turismeplanlægning har siden 2010 sat fokus på, hvilke muligheder og begrænsninger planloven sætter for en udvikling af den danske kyst- og naturturisme

Turismen er et vigtigt erhverv i Danmark og ikke mindst kystferieturismen bidrager til at understøtte udvikling og beskæftigelse i landets yderområder.

Med Vækstplan om dansk turisme, som blev offentliggjort i januar 2014, blev medlemskredsen for Dialogforum om turismeplanlægning udvidet med DI og DE. I forlængelse af den daværende regerings generelle analyse af planlovens effekter på produktivitetsudviklingen, fik Dialogforum om turismeplanlægning til opgave at undersøge, om der er yderligere problemer og barrierer i planlægningen på turismeområdet.

 

Det første Dialogforum om turismeplanlægning blev nedsat i 2010 af den daværende VK-regering. Hensigten var at etablere et forum, hvor turismens brancheorganisationer sammen med de kommunale organisationer og enkelte ministerier kunne drøfte problemstillinger omkring planlægning for turismeformål.

I afrapporteringen er der sat fokus på udarbejdelse af sammenhængende turistpolitiske overvejelser i samarbejde med turismens aktører, som kan medvirke til at sikre høj kvalitet i turismen, fokus på målgrupper og en sammenhæng mellem oplevelser, aktiviteter, overnatning, bespisning og infrastruktur.

Afrapporteringen er tænkt som inspiration til kommuner, regioner, turismeorganisationer og turismens aktører, der kan medvirke til at fremme en helhedsorienteret og strategisk udvikling i kystferieturismen i Danmark.

Læs rapporten her: