Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Det Offentlige Ejerregister

Alle personer og virksomheder, der råder over mere end 5 % af et selskabs kapital eller stemmeret, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister. Hvis der ikke er nogen, som ejer mere end 5 %, skal virksomheden erklære at "Ingen ejer over 5 %”.

Hvem skal registrere i Det Offentlige Ejerregister

Den øverste ledelse i alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber og europæiske aktieselskaber skal sikre, at virksomheden registreres i Det Offentlige Ejerregister på baggrund af oplysninger fra de enkelte ejere.

Oplysningerne om ejerandel og/eller stemmeret angives i intervaller og skal derfor opdateres hver gang, en ejer krydser grænsen mellem nogle forud definerede intervaller. Hver gang der foretages en registrering, får alle berørte parter en mail til orientering.

Nye selskaber skal registrere ejere senest 14 dage efter stiftelsen.

Læs mere om reglerne i Vejledning om Det Offentlige ejerregister.

Ejeroplysninger kan ses i CVR på Virk

Oplysninger fra Det Offentlige Ejerregister kan søges frem i CVR på Virk. Du kan slå en virksomhed op og se, hvem der er registreret som ejere, og du kan slå en person op og se, hvilke virksomheder personen er registreret som ejer af.

Ejerbog

Alle selskaber skal stadig føre ejerbog ved siden af registreringen i Det Offentlige Ejerregister. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere.

Ihændehaverregistret

Ejere af ihændehaveraktier skal selv registrere antallet af aktier i Ihændehaverregistret, når den samlede ejerandel er under 5 %.

Hvis ejeren af ihændehaveraktier har 5 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerne, skal aktionæren meddele dette til selskabet, der skal registrere ejerforholdet i Det Offentlige Ejerregister.

Formålet med Det Offentlige Ejerregister

Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at skabe øget åbenhed om ejerforholdene i danske selskaber og at sikre, at Danmark kan leve op til internationale anbefalinger vedr. registrering af selskaber samt EU-regulering, som skal modvirke hvidvaskning. Samtidig forbedres de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet.