Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse25.02.2017

Det indre markeds økonomiske betydning for Danmark

Emner: Vækst og iværksætteri, Internationalt

Ny analyse slår fast, at Danmarks deltagelse i det indre marked giver gevinster i form af blandt andet højere BNP og en årlig merindtægt på 65.000 kr. for danske familier

Analyse viser, at Danmarks deltagelse i det indre marked er en stor gevinst for danskerne. Helt konkret har en dansk gennemsnitsfamilie en direkte økonomisk gevinst af det indre marked i form af en årlig merindtægt på 65.000 kr., og vores BNP er 5 pct. højere, end det ville have været, hvis Danmark ikke havde tilsluttet sig det indre marked i 1993. Det svarer til, at BNP i 2016 var knap 100 mia. kr. større, set i forhold til et scenarie med almindelig frihandel mellem landene baseret på bestemmelserne i WTO.

Analysen påviser desuden, at 578.000 danske arbejdspladser fordelt over hele landet i 2014 var direkte knyttet til eksporten af varer og services til lande i EU’s indre marked. Det svarer til knap 21 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz har udarbejdet analysen for Erhvervsstyrelsen med henblik på at undersøge den økonomiske betydning af det indre marked for Danmark. Analysen består af hhv. en kortlægning af de økonomiske aktiviteter i Danmark, som er relateret til det indre marked, en kvantificering af det indre markeds betydning for beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark, samt en kontrafaktisk analyse, der estimerer hvordan dansk økonomi ville have set ud, hvis Danmark ikke var en del af det indre marked.