Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed08.01.2015

Det er blevet nemmere at handle bolig

Emner: Liberale erhverv

Fra 1. januar 2015 er det blevet nemmere at handle bolig - både for køber og sælger. Den nye ejendomsmæglerlov er trådt i kraft, og loven har fokus på gennemsigtighed og tryghed.

Den nye lovgivning skal sikre bedre gennemsigtighed, effektivitet, sikkerhed og tryghed for forbrugerne i forbindelse med ejendomshandel.

Ændringer for sælger

For sælger betyder de nye regler bl.a., at der bliver frie muligheder for at lave individuelle aftaler om ejendomsmæglerens salær. Med de nye regler fremgår det også tydeligere, at ejedomsmægler skal varetage sælgers interesse gennem hele handelsforløbet. Det bliver desuden nemmere at indgå og forlænge formidlingsaftaler med ejendomsmæglerne, og fremover vil der altid blive udpeget en ansvarlig ejendomsmægler i en handel.

Ændringer for køber

For køber betyder ændringerne bl.a., at de i højere grad præsenteres for de oplysninger, der er af central betydning for bolighandlen. Der er ikke længere krav om, at brutto- og nettoudgifterne skal fremgå af salgsopstillinger og annoncer. I stedet skal mægler give oplysninger om ejendommens kontantpris og ejerudgifter, som er de faste udgifter forbundet med at eje ejendommen, herunder ejendomsskatter, forsikring, renovation, evt. fællesudgifter mv. Det giver forbrugeren et mere retvisende billede af, hvad en ejendom reelt koster.

Ejendomsmægleren må heller ikke længere formidle lån til finansiering af køb af fast ejendom. Denne regel indføres, for at undgå, at ejendomsmægleren får en rådgivende rolle over for køber. Ejendomsmægleren skal dog loyalt oplyse køber om alle relevante forhold ved ejendommen, og ejendomsmægleren må stadig henvise forbrugeren til samarbejdspartnere inden for både banker og realkreditinstitutter.

Nyt for ejendomsmæglerne

Den nye ejendomsmæglerlov betyder naturligvis også ændringer for ejendomsmæglerne og virksomhederne. Ejendomsmæglerne vil generelt være pålagt færre administrative byrder, fordi en række krav til oplysning ophæves, og så vil de bl.a. have bedre muligheder for at lave nye koncepter med ophævelsen af nogle krav til vederlag og formidlingsaftaler.

Læs mere om den nye ejendomsmæglerlov og se lovteksten her

FAKTA:
 

Ændringer for sælger

 • Der bliver frie muligheder for at lave individuelle aftaler om ejendomsmæglerens salær.
 • Der hersker ikke tvivl om, at ejendomsmægleren skal varetage sælgers interesse gennem hele handelsforløbet.
 • Det bliver nemmere at indgå og forlænge formidlingsaftaler med ejendomsmæglerne. Der kan anvendes tilsagn om forlængelser via sms, e-mail og andre elektroniske kommunikationsmidler. I de tilfælde, hvor der ikke er aftalt et resultatafhængigt salær og et opsigelsesgebyr til ejendomsmægleren, kan aftalen mellem ejendomsmægler og sælger desuden være fortløbende, dvs. der ikke er behov for at aftale en begrænset aftaleperiode, og derfor heller ikke er nødvendigt at indgå aftaler om forlængelser. Aftalerne kan altid opsiges uden varsel.
 • Der vil blive udpeget en ansvarlig ejendomsmægler for hvert formidlingsopdrag. Det vil fremgå af formidlingsaftalen og salgsopstillingen, hvem den ansvarlige ejendomsmægler er. Denne ejendomsmægler har dermed ansvaret for de opgaver som udføres i forbindelse med formidlingsopdraget, ikke blot erstatningsmæssigt men også disciplinært, uanset om opgaverne varetages af en anden person end den ansvarlige ejendomsmægler selv. Forbrugeren (både sælger og køber) har dermed altid mulighed for at indbringe en ejendomsmægler for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Ændringer for køber

 • Køber præsenteres i højere grad for de oplysninger, der er af central betydning for bolighandlen. I dag betyder de detaljerede informationskrav, der stilles til ejendomsmægleren, at gennemsigtigheden begrænses.
 • Der er ikke længere krav om, at brutto- og nettoudgifterne skal beregnes. I stedet skal ejendomsmægler altid i salgsopstillinger og annoncer give oplysninger om ejendommens kontantpris og ejerudgifter, som er de faste udgifter forbundet med at eje ejendommen, herunder ejendomsskatter, forsikring, renovation, evt. fællesudgifter mv. Det vil give forbrugeren et mere retvisende billede af, hvad en ejendom reelt koster.
 • Ejendomsmægleren må dog stadig gerne beregne et brutto- og nettobeløb på baggrund af en nærmere fastsat standardfinansiering, men modsat tidligere må ejerudgiften ikke indgå i beløbene. Brutto- og nettoudgiften vil derfor alene relatere sig til ydelserne på lån til finansiering af boligen. Men brutto- og nettoudgiften vil ikke nødvendigvis fremgå af annoncer mv. længere. Forbrugeren kan dog nemt selv beregne disse tal på både banker og realkreditinstitutters hjemmesider, hvor forbrugeren dermed får en mere individuel rettet brutto- og nettoydelse.
 • Ejendomsmægleren må ikke længere formidle lån til finansiering af køb af fast ejendom. Ejendomsmægleren må ikke have en rådgivende rolle over for køber. Ejendomsmægleren skal loyalt oplyse køber om alle relevante forhold ved ejendommen og ejendomsmægleren og må stadig henvise forbrugeren til samarbejdspartnere inden for både banker og realkreditinstitutter.
 • Oplysninger om varmeforbrug for parcelhuse vil fremover være baseret på et beregnet varmeforbrug, der fremgår af energimærkningen. Oplysningerne skal ikke længere være baseret på sælgers årsforbrug. Udgiften er dermed baseret på objektive forhold omkring ejendommen, og ikke på sælgers forbrugsmønster. Som noget nyt vil der også være oplysning om ejendommens varmekilde, dvs. om varmen stammer fra et oliefyr, naturgas, fjernvarme, el mv. Ved salg af sommerhuse oplyses alene varmekilden.
 • Med de nye regler fremgår det nu tydeligere, at ejedomsmægler er sælgers repræsentant i en handel. Nogle købere har måske tidligere fravalgt rådgiver, fordi de fejlagtigt troede, at ejendomsmægleren også varetog deres interesser i handlen. Men nu står det helt klart, at det gør ejendomsmægleren ikke. Ejendomsmægleren må heller ikke bistå køber med berigtigelse af handlen, hvis ejendomsmægleren har formidlet salget.
 • Erhvervsstyrelsen anbefaler generelt forbrugere, at søge privat rådgivning ved køb af fast ejendom.