Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Den digitale virksomhed

Virksomhedernes kommunikation med det offentlige kræver i dag, at virksomhederne har flere digitale redskaber, fx en digital signatur og en sikker digital postkasse.

På Virk.dk sikrer vi, at virksomhederne får - eller "fødes med" - de nødvendige digitale redskaber. I umiddelbar forlængelse af, at man registrerer sig som virksomhed, og får et CVR-nr., bliver man guidet videre til også at tilmelde sig en digital signatur (NemID medarbejdersignatur), en NemKonto til offentlige udbetalinger og en sikker digital postkasse til post fra det offentlige.

Virksomheden vil så være klædt på til digital kommunikation med det offentlige.

Du finder registreringsforløbet her

Fritagelse fra digital post

Virksomheder, foreninger m.m. kan under særlige omstændigheder blive fritaget for digital post. Det er en forudsætning for at blive fritaget, at det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s).

Læs mere om fritagelse fra digital post