Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Definition og afgrænsning

Definition af CVR-registreringer i Erhvervsstyrelsen og iværksættervirksomheder i Danmarks Statistik - og forklaring af forskellen på de to datasæt

For at man kan drive virksomhed i Danmark skal man CVR-registreres i Erhvervsstyrelsen. Det gælder alle virksomhedsformer og brancher. Hvis virksomheden skifter virksomhedsform eller ejerskab skal det ligeledes registres i Erhvervsstyrelsen. Eller hvis virksomheden genstarter eller omregistrerer CVRnummeret, men ellers er uændret i forhold til tidligere, skal det også registreres i Erhvervsstyrelsen. Derfor kan alle CVR-registreringer ikke defineres som etablering af en reelt ny virksomhed. En iværksætter er rent statistisk defineret som en person, der etablerer en ny virksomhed. For at der er tale om en ny virksomhed skal følgende forhold gøre sig gældende: et firma, der er nyregistreret for moms, som ikke før har været drevet af en anden ejer, i anden ejerform, under et andet firma eller af en personlig indehaver, der allerede er registreret for momspligtige aktiviteter ( Iværksætterdatabasen. 2014:5. Danmarks Statistik.
2/3).
 
Definitionen tager udgangspunkt i alle nyregistrerede firmaer inden for byerhvervene. Virksomheden må ikke være drevet af anden ejer, hvilket vil sige, at overtagelser, f.eks. i forbindelse med generationsskifte, ikke er en ny virksomhed. Begrebet 'i anden ejerform' er et udtryk, der viser, at virksomheder, hvor ejeren går fra personligt ejerskab til et ApS eller A/S ikke inddrages, ligesom iværksættere i princippet kun kan indgå én gang i statistikkerne. Det vil sige, at personen ikke, statistisk set, er iværksætter, hvis vedkommende starter ny virksomhed. Hverken i det tilfælde, at den 'gamle' virksomhed fortsat eksisterer, eller hvis virksomheden er lukket og derpå genstartes. Formålet med Iværksætterdatabasen fra Danmarks Statistik er at belyse iværksætteraktiviteten og iværksætter virksomheder i Danmark. I Iværksætterdatabasen medtages kun reelt nye og reelt aktive virksomheder. At en virksomhed er reelt aktiv defineres som en virksomhed, der præsterer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk i løbet af et år.

Iværksættervirksomheder i Danmarks Statistik er altså en delmængde af CVRregistreringerne i Erhvervsstyrelsen. Og derfor er antallet af CVRregistreringer højere end iværksættervirksomheder. CVR-registreringer kan give en indikation på udviklingen iværksætteraktiviteten i Danmark fremadrettet, da udviklingen i CVR-registreringer og iværksættervirksomheder tilnærmelsesvis følger hinanden. Se figur, der illustrerer udvilkingen.

Det gælder for begge datasæt, at de er afgrænset til at indeholde virksomheder indenfor markedsmæssige erhverv, hvilket vil sige, at nogle virksomhedsformer og brancher ikke er inkluderet. Det drejer sig blandt andet om erhvervsdrivende fonde, offentlige- og kommunale enheder, forsvar og socialsikring og statsstøttede virksomheder. Og om virksomheder indenfor landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Se den præcise branche- og virksomhedsafgrænsning i excelarket:

 

Opdatering af CVR-registreringer kan ske på en daglig basis via udtræk fra Virk.dk. Iværksætterdatabasen opdateres én gang årligt. Afgrænsningen af data i Iværksætterdatabasen medfører behandlingstid, hvorfor det senest nye data på iværksættervirksomheder er fra 2012. Data for 2013 forventes tilgængelig ultimo 2015.