Hvidvask

DCRegnskab ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DCRegnskab ApS.

  • 14. december 2017
  • DCRegnskab ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 14. december 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DCRegnskab ApS, CVR-nummer 33575475.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at DCRegnskab ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at DCRegnskab ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.