Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Datamodellen PlanDK2+

Datamodellen PlanDK2+

PlanDK2+ er en opdatering af datamodellen PlanDK2. PlanDK2+ er en fælles datamodel for: Lokalplaner, lokalplandelområder (byggefelter), kommuneplanrammer, kommuneplantillæg, kommuneplanstrategier, landzonetilladelser, administrative skel og zonekort.

I PlanDK2+ er det bestemt, hvordan en plan skal registreres, for at den kan indberettes i plansystemet. Beskrivelse af de planoplysninger, der efter PlanDK+ skal indberettes for de enkelte plantyper findes i nedenstående dokumenter (pdf). Da indberetningen af plantyperne ”kommuneplan”, ”kommuneplantillæg”, ”kommuneplanstrategi” og ”administrative skel” ikke ændres i forhold til PlanDK2, nævnes de ikke her.

Fornyelser

I forhold til PlanDK2 er de største ændringer i PlanDK2+ :

at flere plantemaer skal indberettes til Plandata.dk. Det gælder

  • landzonetilladelser
  • byggefelter

at det bliver obligatorisk at indberette planbestemmelser (anvendelsesbestemmelser og/eller bebyggelsesregulerende bestemmelser), hvis de er fastsat i planen.

at alle planbestemmelser skal knyttes til et digitalt, geografisk objekt, som viser det geografiske område, som de gælder for. Det kan være geografien for hele planområdet, for delområdet eller for byggefeltet. Det betyder:

  • at eventuelle delområder og byggefelter i lokalplaner skal indberettes, og at planbestemmelser skal indberettes for hvert delområde og byggefelt, hvis dette er fastsat i planen.
  • at hvis der findes planbestemmelser, som gælder på tværs af flere delområder, fx benævnt delområde A og B, skal der indberettes et nyt geografisk område bestående af det samlede areal af A + B.
  • at listen over ”specifikke anvendelseskategorier” udvides, og at det bliver muligt at angive flere specifikke anvendelser per område / delområde.
  • at planbestemmelser skal indberettes per ”specifik anvendelseskategori”, hvis dette er fastsat i planen.
  • at listen ”konkret anvendelse” udgår