Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Datamodeller

Standarderne for, hvordan planer skal indberettes til PlansystemDK, er beskrevet i datamodellerne PlanDK2 og PlanDK3. Datamodellerne er tekniske beskrivelser af, hvordan data skal være bygget op.

 

Indberettes planer via Plansystemets indberetningshjemmeside, behøver man ikke nødvendigvis sætte sig ind i datamodellerne. Ønsker man at uploade planer eller udvikle systemer mm., som via snitflader spiller sammen med PlansystemDK, er det derimod vigtigt at følge datamodellerne nøje. Du finder datamodellerne nedenfor.