Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Data privacy

Her kan du få adgang til PrivacyKompasset, der giver virksomheder mulighed for at teste deres brug af persondata.

Databeskyttelse er ikke en hindring for vækst. Tværtimod. Virksomheder, der behandler persondata ansvarligt, imødekommer et stigende krav fra forbrugerne og bidrager til at øge den digitale tillid. På nettet bliver man som bruger ofte bedt om at afgive en række personlige oplysninger. Det kan være, når man opretter en profil på et socialt medie, når man foretager et køb eller bliver medlem af en kundeklub, samt når man er i kontakt med en offentlig myndighed.

Når den enkelte bruger afgiver data er der masser af faldgruber. For det første er det selvfølgelig vigtigt at sikre sig, at modtageren er den rigtige. For det andet bliver man ofte blive bedt om at afgive data, som ikke er nødvendige for at kunne gennemføre det køb, den tjeneste eller den tilmelding, som man ønsker. For det tredje kan det være svært at afgøre, hvordan de data, man afgiver, bliver opbevaret og behandlet.

Der findes ikke noget samlet overblik over hvor mange data, der videresælges til tredjepart i kommercielt øjemed, men omfanget af personaliserede reklamer vidner om, at der videregives/sælges en del data. Endelig er der selvfølgelig også en risiko for, at data bliver solgt eller opsnappet/hacket og brugt til kriminelle aktiviteter.

Der er mange gode måder at bruge data på uden at involvere brugen af persondata. Vejrdata, trafikdata og geografiske data er blot nogle eksempler. Men når det gælder brug af persondata, opnås kun vækst, såfremt forbrugerne har tillid til, at deres data ikke misbruges. Tillid er forudsætningen for vækst via data. 

PrivacyKompasset

PrivacyKompasset er en online test, der skal hjælpe virksomheder i gang med at efterleve databeskyttelsesreglerne og få svar på helt basale spørgsmål i forhold til ansvarlig datahåndtering. Det er således også en hjælp til bedre brug af data inden for lovgivningens rammer og åbner for, at virksomhederne på sigt kan bruge privacy som et konkurrenceparameter.

PrivacyKompasset kan bruges til at:

  • Få en status på, hvordan I håndtere personoplysninger i jeres virksomhed
  • Få overblik over hvad I skal gøre for at efterleve lovkravene
  • Forberede jer til de kommende databeskyttelsesregler

Her finder du PrivacyKompasset