Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed05.03.2013

Dansker i spidsen for europæisk strategi for frekvenser

Emner: Tele og internet

Vicedirektør Finn Petersen fra Erhvervsstyrelsen er netop blevet valgt til næstformand i EU's Frekvenspolitikgruppe, RSPG (Radio Spectrum Policy Group). Valget betyder også, at Finn Petersen i efteråret 2014 og to år frem vil sætte sig i formandsstolen for den europæiske strategi for, hvordan den fremtidige brug af frekvenser kommer til at se ud.


Radiofrekvenser er en begrænset ressource, som er afgørende for at vi på europæisk plan kan tilgodese de stadigt stigende behov for og ønsker til trådløs infrastruktur. RSPG, som Finn Petersen er ny næstformand for, er en High Level gruppe, der består af regeringsrepræsentanter fra EU-landene, og som hjælper EU Kommissionen omkring strategiske og frekvenspolitiske spørgsmål. En af de største strategiske udfordringer, gruppen står overfor de kommende år, er at sikre, at der findes nødvendige frekvensressourcer til de tiltag, som Rådet og Europa-Parlamentet har identificeret i EU's radiofrekvenspolitikprogram. Programmet peger bl.a. på, at der senest i 2015 skal være mindst 1200 MHz til rådighed for mobil og bredbåndstjenester, så den europæiske dagsorden for digital vækst kan realiseres.


Finn Petersen er vicedirektør i Erhvervsstyrelsen og var tidligere vicedirektør i IT- og Telestyrelsen. Det er hans helt særlige kompetencer inden for telekommunikation, der med den nye toppost nu har givet Danmark mulighed for at spille en væsentlig rolle i udviklingen af den fremtidige strategi på frekvensområdet.

Læs mere om EU's Frekvenspolitikgruppe RSPG