Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse12.02.2014

Danske virksomheder går glip af data-eventyr

Emner: Digitalisering

Der er et enormt vækstpotentiale i brug af data, men en række barrierer står i vejen, og kun et fåtal af danske virksomheder bruger derfor data. Det viser en ny analyse, lavet for Erhvervsstyrelsen, som også kommer med bud på, hvordan brugen af data kan øges.

Rapporten ”Big data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv” er den første, der afdækker danske virksomheders brug af data, og hvor komplekst det kan være at komme i gang.

Frontløberne er enten unge iværksættervirksomheder, der er født datadrevne og fx bruger offentlige data i deres produktudvikling. Eller også er de større virksomheder, som længe har brugt business intelligence i deres beslutningsprocesser og nu har taget skridtet videre og arbejder mere avanceret med data. Det er dog kun et meget lille fåtal af de danske virksomheder, der hører til frontløberne.

Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen:

Analysen viser, at der er et enormt vækstpotentiale i brug af data, men det er stadig kun meget få virksomheder i Danmark, der arbejder med data. Når virksomhederne er tilbageholdende skyldes det bl.a. manglende viden om de potentielle gevinster og manglende data-kompetencer.
Virksomhederne peger på, at de har brug for vejledning og eksempler på, hvordan andre virksomheder, de sammenligner sig med, arbejder med data. Desuden viser analysen, at der er behov for at styrke virksomhedernes adgang til data, ikke mindst data fra det offentlige.

En lang række af offentlige data er i løbet af det sidste år blevet frikøbt og heriblandt er også data fra CVR-registeret. For at disse kan komme erhvervslivet til gode, lancerer Erhvervsstyrelsen nu et nyt initiativ.

Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen:

Vi er netop nu på vej med en ny hjemmeside, hvor vi udstiller samtlige data fra styrelsen i en brugervenlig form. Til april holder vi en ”Innovation Camp”, hvor vi udfordrer virksomheder til at udvikle produkter baseret på vores og tre andre myndigheders erhvervsdata.

For yderligere oplysninger kontakt pressemedarbejder Julie Bech Willemoe på 35 29 19 46 eller jubewi@erst.dk.

Big Data som Vækstfaktor - læs hele rapporten

Læs mere om Innovation Camp og Case Competition

Fakta om rapporten

 • Rapporten Big data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv – potentialer, barrier og erhvervspolitiske konsekvenser” er lavet af IRIS Group og er den første analyse, der beskriver brugen af data i dansk erhvervsliv.
 • Rapporten afdækker brugen af data, potentialer, barrierer og bud på erhvervspolitiske tiltag igennem7 større hovedcases, 36 interviews med frontløbervirksomheder og interviews med eksperter.

Barrierer for brug af data

 • Adgang til data fra offentlige kilder er de senere år forbedret, men virksomhederne ser stadig mulighed for forbedringer. Dels muligheden for at benytte endnu flere data, at få et bedre overblik over offentlige data.
 • Virksomheder, der vil arbejde med data har brug for analytikere, men der er mangel på disse. Mange af analytikerne mangler desuden forretningsforståelse, ligesom der er kompetencemangel på ledelsesniveau.
 • Regulering og sikkerhed spiller også en væsentlig rolle i brugen af data, og mange af virksomhederne peger på, at der er uklare regler for anvendelsen af persondata.
 • Der mangler ofte viden om potentialerne i big data hos ledelsen i særligt SMV-er. Der er derfor brug for adgang til sparring og dialog med andre virksomheder på tilsvarende niveau.
 • For mange SMV'er kræver det betydelige ressourcer at opbygge en en big data organisation. De skal f.eks. ansætte medarbejdere med analytiske kompetencer og investere i hardware og software.

Frontløbervirksomhederne

 • Den ene type frontløbervirksomheder er de unge iværksættervirksomheder, der er født datadrevne, og som blandt andet har været tidlige til at udnytte adgang til en række offentlige grunddata. Det drejer sig dels om rådgivnings- og konsulentvirksomheder, der levere big data analyse til andre virksomheder og offentlige myndigheder, dels om innovative virksomheder, der har fået succes med at anvende data til at udfordre mere traditionelt drevne virksomheder.
 • Den anden type virksomhed er større virksomheder, der i forvejen har haft større Business Intelligence afdelinger med tradition for og kompetencer til at bruge data aktivt i deres beslutningsprocesser.
 • Der er meget få etablerede smv’er blandt frontløberne, og de enkelte der er, adskiller sig ved at have en historisk tradition for dataindsamling eller ved at være fx meget ingeniørtunge.
 • For frontløbervirksomhederne, er der 4 drivkræfter for at arbejde med datadreven forretningsudvikling: data/teknologi, digitalisering, accelererende konkurrence og nye forretningsmodeller.
 • Avanceret brug af data forudsætter et højt videns- og kompetenceniveau indenfor data, teknologi og dataanalyse, såvel som en ledelsesmæssig interesse og vilje til at lade strategiske beslutninger styre af data.
 • Big data og datadreven forretningsudvikling hænger tæt sammen med virksomhedernes digitaliseringsgrad, dvs. i hvor høj grad de ellers har digitaliseret virksomheden.
 • Udviklingen inden for big data er drevet af konkurrenceforhold i den enkelte branche, og at big data kan bruges til at differentiere sig i forhold til fx internationale konkurrenter der har prisbillige produkter.
 • Big data og datadreven forretningsudvikling er tæt forbundet med udviklingen af nye forretningsmodeller. Eksempelvis kan industrivirksomheder differentiere sig fra konkurrenterne ved at udvikle koncepter, hvor service og rådgivning knyttes til produktet.

3 casevirksomheder fra rapporten

Migatronic

Har ca. 320 ansatte, er stiftet i 1970 og udvikler, producerer og sælger svejsemaskiner, automatiserede svejseløsninger og tilbehør til et globalt marked. Migatronic har siden stiftelsen af virksomheden haft en ret omfattende registreringskultur, og har længe baseret sin dataanvendelse på klassisk økonomistyring og performancerapporter. Virksomheden arbejder nu også med data i den daglige forretning, hvor data bruges til at spotte, forudse og reagere nærmest i real tid på markedsændringer gennem tilpasning af produktionsvolumen og produktudvikling.

Geomatic

Har 20 ansatte, er stiftet i 2002 og er en specialiseret data- og analysevirksomhed, der udbyder data, analyse og rådgivning til virksomheder, der ønsker at blive bedre til at forstå og udnytte deres marked. Det drejer sig blandt andet om segmenteret markedsføring, værktøjer til kredit- og risikovurderinger indenfor finans- og forsikringsområdet, bedre planlægning af busruter, placering af kommunale institutioner, mv.

Boliga

Har 16 ansatte, er etableret i 2007 og er i dag Danmarks mest benyttede boligportal og arbejder for at gøre boligmarkedet så gennemskueligt som muligt for forbrugerne. Boliga kombinerer og visualiserer data fra alle danske ejendomsmæglere og fra tilgængelige/relevante offentlige datakilder.

Fakta om Innovation Camp, Case Competition & kåring

 • På Innovation Camp udfordrer Danmarks bedste virksomheder, it-leverandører, kreative og dataspecialister hinanden i at udvikle de mest effektfulde idéer. Offentlige data skal udnyttes i et kommercielt perspektiv til at give sundere virksomheder og gøre Danmark mere konkurrencedygtig.
 • Innovation Camp finder sted den 8. & 9. april med deltagelse af bl.a. 20-30 private virksomheder, 15 leverandørhuse inden for it, myndigheder og studerende.
 • Sammen udvikler de konkrete konceptidéer til it-løsninger med særligt fokus på at få udbytte af gratis offentlige data.
 • Efterfølgende Case Competition: Leverandørhusene udvikler hver for sig prototyper på applikationer, som forvandler de gode idéer fra Innovation Camp til konkrete produkter. Andre kommercielle aktører har også mulighed for at komme på banen. Kåring i uge 25: De bedste løsninger bliver kåret ved en finaleevent. Alle anvendelige løsninger får plads på Virk Datas nye online-markedsplads, hvor alle landets virksomheder har adgang.

 

Vækstteamet for IKT og digital vækst

 • Regeringen nedsatte et vækstteam for IKT og digital vækst, som den 24. januar afleverede sine anbefalinger til regeringen. Som en af sine 10 anbefalinger peger vækstteamet på, at der er behov for at øge den erhvervsmæssige udnyttelse af data.