Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dansk erhvervslivs e-handel

Erhvervsstyrelsen arbejder for at styrke danske virksomheders omstilling til digital handel og arbejder for at skabe en endnu mere konkurrencedygtig e-handel.

Markedet for e-handel (handel via internettet, apps eller lignende) er kraftigt stigende og forventes at vokse markant nationalt og internationalt de kommende år. Halvdelen af danskerne købte i 2009 ind digitalt. I dag køber 84 pct. af danskerne via internettet. Salg mellem virksomheder, som udgør en stor del af e-handelsmarkedet, foregår også i stigende grad digitalt.

Mange virksomheder sælger online, men det udgør stadig en lille del af virksomhedernes samlede omsætning. Knap en fjerdedel af de danske virksomheder har web-salg, men web-salget udgør 7 pct. af disse virksomheders omsætning i Danmark.

Mens de danske forbrugere ofte e-handler i udlandet, er det kun 6 pct. af de danske virksomheder, som sælger til udlandet, svarende til en 5. plads i EU. Web-salget til udlandet udgør omtrent 30 mia. kr. hvoraf 23 mia. kr. stammer fra salg til andre virksomheder (B2B) og 7 mia. kr. er salg til private forbrugere (B2C).

I et internationalt perspektiv ligger Danmark i toppen, hvad angår B2B web-salg. Derimod er Danmark på B2C web-salg under OECD-gennemsnittet. Det kan tyde på, at de danske virksomheder ikke i tilstrækkelig grad udnytter potentialet i web-salg til private forbrugere. Det billede forstærkes af, at blot 2 pct. af de danske virksomheder, har salg via online platforme DST.

Øget e-handel i dansk erhvervsliv

En undersøgelse af dansk erhvervslivs e-handel viser, at kun hver femte danske e-handelsvirksomhed udnytter det fulde potentiale ved e-handel. Særligt mange små e-butikker halter bagefter bl.a. på områder som lagerstyring, dataanalyse og dataopsamling.

Erhvervsministeriet har nedsat et digitaliseringspartnerskab for detail-, engros- og e-handel med Dansk Erhverv, DI Handel, DI Digital, FDIH, IT-Branchen og Erhvervsstyrelsen (sekretariat), som bl.a. i 2015 afholdt en række udviklingsforløb for små og mellemstore virksomheder for at styrke virksomhedernes brug af online tilstedeværelse og data. Partnerskabet har i 2016 udarbejdet anbefalinger til, hvordan dansk e-handel kan styrkes. Anbefalingerne er overleveret til erhvervsministeren december 2016.