Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse05.11.2014

Danmarks eksport til Kina næsten fordoblet

Emner: Vækst og iværksætteri, Internationalt

Fra 2008 til 2012 voksede Danmarks eksport til det kinesiske marked med næsten 100 procent. I samme periode blev Tysklands andel af vores samlede eksport til gengæld mindre. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik, der peger på nye eksportmønstre for Danmark.

Eksportmarkederne uden for EU tegner sig nu for den største stigning i Danmarks eksport til udlandet. Alene i forhold til Kina er der tale om tæt på en fordobling af eksporten. Kina springer dermed fra en 12. plads i 2008 til at være det sjette største eksportmarked for danske virksomheder i 2012.

Eksporten til BRIK-landene er samtidig steget med 49 procent, hvoraf Kina tegner sig for næsten halvdelen. Til USA er eksporten steget med hele 31 procent og til Next-11 landene med 21 procent, fremgår det af tallene fra Danmarks Statistik. Selvom Tyskland fortsat er Danmarks største eksportmarked, trækker markederne uden for Europa altså nu en stigende grad af væksten.

Tallene, som Danmarks Statistik har lavet for Erhvervsstyrelsen, viser også, at det i stor grad er de små og mellemstore virksomheder, der bidrager til den samlede danske eksport. Hele 46 procent af den danske eksport til verdensmarkedet kommer fra SMV'er svarende til en værdi på over 220 mia. kroner i 2012.

Det er glædeligt, at Danmarks små og mellemstore virksomheder i så høj grad er med til at bære eksporten til verdensmarkedet. Der er især grund til at hæfte sig ved, at også de helt små virksomheder og mikrovirksomhederne bidrager til stigningen i eksporten til fremtidens vækstmarkeder, fortæller Anders Hoffman, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen.

I forhold til de nye eksportmarkeder uden for EU skiller Danmarks medicinalindustri sig ud med den kraftigste stigning på hele 65 procent siden 2008. Øverst på den danske medicinalindustris top tre eksportmarkeder i 2012 ligger USA med næsten 25 procent af den samlede medicinaleksport. På anden og tredjepladsen kommer Kina og Brasilien.

Under Danmarks Vækst- og Iværksætteruge i uge 47 sætter Erhvervsstyrelsen med en lang række arrangementer netop fokus på virksomheder og deres eksportmuligheder.

Læs mere om Danmarks Vækst og Iværksætteruge på www.uge47.dk og på Facebook.com/uge47