Dagsorden for et tilsynsbesøg

Få et overblik over dagsordenen, når man som virksomhed er blevet udtaget til et tilsynsbesøg efter hvidvaskloven.

  • Opdateret 7. juli 2022

Dagsorden for et tilsynsbesøg

Et tilsynsbesøg består i høj grad af dialog mellem Erhvervsstyrelsen og virksomheden. Virksomhedernes kendskab til hvidvaskloven er forskelligt - derfor er ingen tilsynsbesøg ens.

Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg har et dobbelt formål, da vi både er ude hos virksomheden for at vejlede om hvidvasklovens regler samtidig med, at vi kontrollerer om virksomheden lever op til de regler og pligter, der følger af hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt være repræsenteret af 2 medarbejdere på et tilsynsbesøg.

Processen for et tilsynsbesøg er illustreret her:

1) Information om virksomheden

Informationen om virksomheden er nyttig, fordi Erhvervsstyrelsens vejledning på den måde kan målrettes den enkelte virksomhed, når vi får et godt indblik i virksomhedens organisation og aktiviteter.

Erhvervsstyrelsen spørger fx virksomheden ind til

  • Hvor længe de har eksisteret som virksomhed
  • Hvilke erhvervsaktiviteter de udbyder
  • Hvem deres kunder er 
  • Om der er ansatte i virksomheden
  • Samarbejdspartnere i virksomheden mv.

2) Hvidvasklovens regler og virksomhedens iagttagelse af reglerne i loven

Her spørger Erhvervsstyrelsen blandt andet ind til ”Virksomhedens kendskab til hvidvaskloven”. Dette gøres for at vi kan spore os ind på, hvilken type af vejledning virksomheden har brug for.

3) Udtagelse af kundesager

Erhvervsstyrelsen udtager en række kundesager for at vurdere, om virksomheden lever op til hvidvasklovens krav, herunder om virksomheden har gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer på sine kunder.

4) Afslutning på tilsynsbesøg

Erhvervsstyrelsen afslutter besøget med en kort opsummering af, hvad der er konstateret, og den videre proces i sagsbehandlingen, herunder at virksomheden får udkast til afgørelse i høring hos virksomheden. 

Lovgrundlag