Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse11.09.2014

CSR-samarbejde styrker forretningen - både i Kenya og Danmark!

Mange virksomheder oplever udfordringer med at sikre ansvarlige arbejdsforhold og bæredygtig forretningsdrift hos deres leverandører i udviklingslande. Nu viser et projekt med CSR-træning og forretningsudvikling gode resultater - og det gavner virksomhederne både i Kenya og Danmark.

Færre udgifter, mindre produktionstid, styrkede kunderelationer og engagerede medarbejdere er nogle af de gevinster, der er kommet ud af at give ti kenyanske forretningspartnere til danske virksomheder træning og rådgivning om bæredygtig forretningsudvikling og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Det er projektet SUSBIZ Kenya – Partnerships for Sustainable Business Development – der står bag de flotte resultater, hvor ti kenyanske forretningspartnere til danske virksomheder med succes har koblet ny forretningsudvikling og forbedrede miljø- og arbejdsforhold til gavn for medarbejdere, kunder og lokalsamfund.

”Det østafrikanske marked er et nyt vækstmarked med mange uudnyttede muligheder for danske virksomheder. CSR kan være en løftestang til at forbedre kvalitet og indtjening hos både de danske og kenyanske samarbejdspartnere, som resultaterne fra SUSBIZ Kenya-projektet viser,” siger kontorchef i Erhvervsstyrelsen Marie Voldby, men hun understreger, at det kræver en indsats fra virksomhedernes side.

SUSBIZ Kenya er et samarbejde mellem Håndværksrådet, Erhvervsstyrelsen og den kenyanske arbejdsgiverorganisation Federation of Kenya Employers. I perioden fra 2011 til 2014 har de samarbejdet med ti danske virksomheders kenyanske forretningspartnere om at forbedre arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og sikkerhed på de kenyanske virksomheder.

Et eksempel er virksomheden Kenya Bixa, der producerer naturligt farvestof af bixafrø til danske Chr. Hansen. For Chr. Hansen er det vigtigt, at Kenya Bixa har sikre arbejds- og miljøforhold. Derfor gennemfører Kenya Bixa jævnligt træning i de retningslinjer, der vedrører arbejdstagerrettigheder, sikkerhed og miljø.

”Ved at integrere et CSR-managementsystem i virksomhedens kvalitets- og fødevaresikkerhedssystem har Kenya Bixa styrket sin forretning, både når det gælder miljø, sundhed og sikkerhed. Herudover har virksomheden indgået kontrakter med lokale råvareleverandører, der sikrer dem en indtægt, der ligger over den normale leveløn i Kenya,” udtaler udviklingschef i Håndværksrådet Henning Høy Nygaard.

Den 16. september afholder DIEH – Dansk Initiativ for Etisk Handel – seminar om erfaringer med leverandørtræning og leverandørsamarbejder. Her vil erfaringer og resultater fra SUSBIZ-projektet om bæredygtig forretningsudvikling hos danske virksomheders leverandører og samarbejdspartnere i Kenya blive fremlagt.

Læs mere om projektet her: susbizkenya.org

Kontakt: Projektansvarlig Sofie Pedersen 35 29 13 98 / sofped@erst.dk