Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

COSME (2014-2020)

Få tilskud til projekter og initiativer, der giver bedre rammevilkår, stærkere iværksætterkultur, iværksætterkompetencer, bedre adgang til kapital eller adgang til markeder.

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) er et EU-program, som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV'ers vækst i EU. COSME har et forventet budget på ca. 2 mia. euro i perioden 2014-2020.

COSME bidrager med finansiering til projekter og initiativer inden for følgende indsatsområder:

  • Bedre rammevilkår for virksomheder i EU
  • Iværksætterkultur og -kompetencer
  • Bedre adgang til kapital
  • Bedre adgang til markeder med særligt fokus på EU's indre marked, men også globale markeder.

Udmøntning af midler
Der udarbejdes et årligt arbejdsprogram, som sætter rammerne for, hvordan midlerne i COSME udmøntes.

Størstedelen af COSMEs budget går til at sikre bedre adgang til kapital via oprettelse af finansielle instrumenter, som varetages af den Europæiske Investerings Fond (EIF) Danske banker og kapitalfonde har mulighed for at ansøge EIF om at blive formidlere af de finansielle instrumenter og dermed supplere sine eksisterende produkter med EU-midler.

Inden for de resterende indsatsområder i COSME vil Europa-Kommissionen løbende offentliggøre udbud, som danske virksomheder har mulighed for at ansøge. Udbuddene bliver fra 2014 tilgængelige via Europa-Kommissionens hjemmeside og Executive agency for SME

Kontaktperson:
Specialkonsulent Signe Jensen