Hvidvask

CONNLA ADMINISTRATION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CONNLA ADMINISTRATION ApS

  • 5. februar 2019
  • CONNLA ADMINISTRATION ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 5. februar 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CONNLA ADMINISTRATION ApS, CVR-nr. 29306540.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at CONNLA ADMINISTRATION ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at CONNLA ADMINISTRATION ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om CONNLA ADMINISTRATION ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 29. november 2019 et bødeforelæg på 60.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.