Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Compliance 2017

Compliance er at returnere det antal kvoter som svarer til jeres CO2-udledning sidste år. Vi har sat nogle anbefalede deadlines, så I kan nå det i tide, og derved undgå en afgift.

Det er kun driftsledere og luftfartøjsoperatører der skal overholde Compliance. I skal returnere kvoter inden den officielle deadline d. 30. april 2017, al returnering foregår i CO2-Kvoteregisteret.

Compliance for driftsleder

Compliance for luftfartøjsoperatører

Anbefalede deadlines for Compliance 2017

De anbefalede deadlines er for, at vi kan nå at hjælpe jer.  Der er taget højde for både transaktionsforsinkelser og arbejdsdage vedr. f.eks. tilknytning af betroede konti og transaktioner.

Tabel vedr. luftfartøjsoperatører og driftsledere i forbindelse med Compliance 2017

Hvad

Anbefalet deadline

Officiel deadline

jf. Direktiv 2003/87/EF og Lov om CO2-kvoter

Hvem

Bemærkning

Frist for rapportering i Energistyrelsens online system EDO

27. marts

31. marts

Driftsledere

ENS kan ikke garantere korrekt overførsel af verificeret CO2-udledningstal til kvoteregisteret, hvis anbefalet frist ikke overholdes.

Frist for rapportering til luftfart@ens.dk i template

27. marts

31. marts

Luftfartøjs-

operatører

ENS kan ikke garantere korrekt overførsel af verificeret CO2-udledningstal til kvoteregisteret, hvis anbefalet frist ikke overholdes.

Frist for verifikation i EDO

27. marts

31. marts

Verifikatorer for

Driftsledere

ENS kan ikke garantere korrekt overførsel af verificeret CO2-udledningstal til kvoteregisteret, hvis anbefalet frist ikke overholdes.

Frist for verificering til luftfart@ens.dk

27. marts

31. marts

Verifikatorer for

Luftfartøjs-

operatører

ENS kan ikke garantere korrekt overførsel af verificeret CO2-udledningstal til kvoteregisteret, hvis anbefalet frist ikke overholdes.

Frist for rapportering i CO2-Kvoteregisteret

27. marts

31. marts

Luftfartøjs-

operatører

 

Frist for verifikation i CO2-Kvoteregisteret

27. marts

31. marts

Verifikatorer for

luftfartøjs-

operatører

 

Frist for sælger til at tilknytte din konto på listen over betroede konti

5. april

18. april

Sælger af kvoter

eller kreditter

Ikke nødvendigt, hvis sælger har en handelskonto og har tilknyttet en YBR til kontoen

Frist for køb af EUA eller kreditter til veksling fra Handelskonti eller konti, der har din konto på listen over betroede konti 

19. april

28. april

kl. 10.00

Sælger af kvoter

eller kreditter

Overførslen skal igangsættes + godkendes senest denne dato. Overførsel sker kun mandag-fredag 10-16

Frist for veksling af kreditter til EUA, der skal bruges til returnering

20. april

27. april

Driftsledere og

luftfartøjs-

operatører

Ingen forsinkelse men kræver 2 repræsentanters godkendelse. Vær opmærksom på, at en transaktion kan være 24 timer om at blive gennemført

Frist for returnering af EUA

24. april

søndag

d. 30. april

kl. 24

Driftsledere og

luftfartøjs-

operatører

Ingen forsinkelse men kræver 2 repræsentanters godkendelse. Vær opmærksom på, at en transaktion kan være 24 timer om at blive gennemført

Transaktionsforsinkelser du skal tage højde for:

  • Der er 7 arbejdsdages forsinkelse på at få tilknyttet en konto til listen over betroede konti.
  • Som udgangspunkt er der 26 timers transaktionsforsinkelse på alle transaktioner.
  • Alle transaktioner kan i værste tilfælde være op til 24 timer om at blive afsluttet. Dette kan skyldes 'kø' på nettet. Derfor anbefales det at være i god tid!
  • Der er ingen transaktionsforsinkelse på veksling af kreditter eller returnering. Få flere oplysninger om transaktionsforsinkelser.
  • Veksling af ERU/CER til EUA skal godkendes af enten en anden BR eller en YBR.
  • Returnering skal godkendes af enten en anden BR eller en YBR.

Kendte udfordringer der kan forsinke returneringen i CO2-Kvoteregisteret

  • Problemer med det nye EU Login – test det allerede nu.
  • Manglende opdaterede oplysninger på BR og YBR.
  • At overse transaktionsforsinkelser i forbindelse med tilknytning af betroede konti.

Returner i tide og undgå suspenderet konto og dyre afgifter

Hvis rapportering og verificering ikke er registreret i CO2-Kvoteregisteret inden 31. marts kl. 24.00 vil kontoen automatisk blive blokeret for transaktioner (men ikke for returnering). Blokeringen ophæves, når rapportering og verificering er registreret.

Hvis returnering ikke er gennemført inden 30. april kl. 24.00 vil Energistyrelsen opkræve en afgift på 100 Euro pr. ikke-returneret enhed.