Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Cirkulær Økonomi

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for dansk erhvervsliv. Cirkulær økonomi skaber grobund for nye forretningsmuligheder i danske virksomheder og reducerer virksomhedernes ressourceforbrug. Det forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne samt skaber eksport og nye arbejdspladser i Danmark.

Cirkulær økonomi kan fx styrke virksomhederne gennem intern ressourceoptimering eller gennem anvendelse af nye cirkulære forretningsmodeller. En analyse udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation i samarbejde med McKinsey & Co viser, at en omstilling til en cirkulær dansk økonomi vil kunne øge BNP med op til 45 mia. kr. frem mod 2035. Erhvervsstyrelsen administrerer en række initiativer, som fremmer cirkulær økonomi og grøn omstilling i danske virksomheder.

groenomstilling.dk kan du finde viden og fakta om cirkulær økonomi og grøn omstilling, ligesom du kan læse om igangværende indsatser og resultater af afsluttede indsatser.