Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Bystruktur og cyklisme

Hvad skal der til for at få flere til at vælge cyklen som transportmiddel? Projektet Bystruktur og cyklisme har undersøgt, hvordan den cykelvenlige by ser ud. Projektet skal munde ud i et redskab, som kommunerne kan bruge til at fremme cyklismen i byplanlægningen.

Hvis flere tog cyklen, ville det være godt for miljøet, det ville øge borgernes sundhed og det ville nedbringe trængslen i byerne. Men hvordan ser en rigtig cykelvenlig by ud?

Det skal projektet Bystruktur og cyklisme være med til at afdække. I første fase af projektet har Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet for Naturstyrelsen undersøgt, hvilke bystrukturer der fremmer cyklisme. Konklusionen er, at den mest optimale cykelby er en by, hvor arbejdspladser, detailhandel, uddannelses- og daginstitutioner, servicetilbud og boliger ligger inden for en afstand på 3 til 4 km. Desuden ligger den optimale cykelby i en afstand af mere end 30 km fra den nærmeste større by. Endelig foretrækker cyklister fladt terræn.

I et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Region Hovedstaden og Vejdirektoratet blev der i 2014 igangsat yderligere en fase af cykelprojektet. Formålet var at kvalificere de eksisterende undersøgelser og gennemføre supplerende undersøgelser af bystrukturens betydning for cyklingens andel af transporten. Projektet er afrapporteret med publikationen til Bystruktur og cyklisme fase I: Betydningen af regional placering, detaljeret bystruktur, cykelstier, parkering og kollektiv trafik for cykelture til/fra boliger og arbejdspladser.

Denne fase af projektet præsenterer følgende nye og justerede resultater:

  • Der er en effekt af udbud af detailhandel, der ligger inden for en afstand på 2-3 km fra boligen.
  • Byernes regionale rolle, dvs. byens størrelse i forhold til de omkringliggende byer, har en effekt ud til en afstand af 40 km.
  • Udbuddet af cykelsti i forhold til den øvrige infrastruktur har udelukkende en helt lokal effekt (indenfor 1 km).

Generelt kan der peges på tre geografiske skalaer med betydning for cyklingen:

  • Bykvarter-skala: Den lokale tæthed og serviceniveauet for forskellige transportformer har betydning for, hvor meget der cykles. Nøglevariable er bl.a. befolkningstæthed, cykelstier, parkeringsudbud, afgange med kollektiv transport.
  • By-skala: Adgang og afstand til omkringliggende bykvarterer har betydning for valget af cyklen som transportmiddel. Nøglevariable er bl.a. udbud af privat og offentlig service inden for 3-4 km.
  • Regional skala: Byens relative størrelse og status har betydning for, om transportmål er i egen by og dermed inden for cykelafstand

Fakta om projektet

Samarbejdspartnere

Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden og Vejdirektoratet

Tidsplan

Projektets første fase blev gennemført i 2013. Anden fase blev gennemført i 2014/2015.

Læs mere