Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Byliv der betaler sig

Et attraktivt byliv er penge værd. Det er konklusionen på første og anden del af projektet "Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet".

Projektet tager udgangspunkt i 60.000 boligsalg og 17.000 erhvervslejemål, samt store mængder data, der i form af hundredvis af variabler beskriver byrummet omkring de undersøgte boliger og erhvervslejemål. Med dette som udgangspunkt er det undersøgt hvordan priserne påvirkes af nærhed til forskellige bykvaliteter. Beregningerne viser, at boligpriser og priser på erhvervslejemål er påvirket af bykvaliteterne i et kvarter.

Eksempler på resultater:

  • Huslejen for kontorvirksomheder stiger 30-40 pct. tæt på en station.
  • Huslejen for større detailhandelsvirksomheder stiger med 20 - 35 pct. på gågader.
  • Huslejen for de mindre virksomheder stiger med 5-20 pct. for hver 10. café, restauranter eller bar indenfor 200 m.
  • Boligværdien stiger med 15-30 pct. inden for 300 m fra kysten.
  • Boligværdien stiger med op mod 4-8 pct. tæt på en station.
  • Boligværdien falder med op til 20 pct. ved støjniveauer over 75 dB.

Ud over at sætte tal på værdien af byliv, har projektet haft til formål at kvalificere dialogen mellem kommuner, byudviklingsselskaber og private parter om udviklingen af byliv og bykvaliteter.

Materiale fra projektet

Hvem står bag

"Byliv der betaler sig" blev gennemført af Naturstyrelsen i samarbejde med Kildbjerg Ry A/S, Århus Kommune og By & Havn. Som led i Byliv der betaler sig tog projektets parter initiativ til udviklingsprojektet "Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet" (GEVIBB). Her medvirkede også Københavns Universitet, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Ringby Kommunerne, Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune. De Økonomiske Råds sekretariat deltog i projektets styregruppe.

(Youtubevideo)

Se mere materiale og film fra konferencerne der blev afholdt i projektforløbet