Hvidvask

BYENS REVISIONSKONTOR ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BYENS REVISIONSKONTOR ApS

  • 7. februar 2019
  • BYENS REVISIONSKONTOR ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 7. februar 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BYENS REVISIONSKONTOR ApS, CVR-nr. 26886929.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at BYENS REVISIONSKONTOR ApS, ikke havde udarbejdet en risikovurdering, eller skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

BYENS REVISIONSKONTOR ApS modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i tre tilfælde, ikke rettidigt havde indhentet og gennemført kontrol af de reelle ejeres identitetsoplysninger, ligesom at virksomheden ikke havde klarlagt en af disse kunders ejer- og kontrolstruktur.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at BYENS REVISIONSKONTOR ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.