Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Butikker der må holde åbent på helligdage mv.

Mindre dagligvarebutikker, kan holde åbent på helligdage mv., hvis revisor har indsendt en revisorerklæring.

Butikker, der hovedsageligt sælger dagligvarer, og som har en omsætning under p.t. 34,2 mio. kr., kan holde åbent på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag .

Hvis en dagligvarebutik har en omsætning der ligger under omsætningsgrænsen, kan den holde åbent på helligdage mv., hvis revisor har indsendt en revisorerklæring på Virk Indberet.

Dagligvarer er varer, der ophører med at eksistere ved forbrug, som f.eks. fødevarer. Modsætningen hertil er udvalgsvarer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, som f.eks. tøj.

Oprettelse af forretningssted i Helligdagsåbent

Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed (p-enhed). En p-enhed repræsenterer det sted, hvor der drives dagligvarebutik fra.

Der kan først afgives en revisorerklæring for den pågældende butik på opstartsdatoen for p-enheden. Ligger åbningen af butikken på opstartsdatoen for p-enhenden, vil du således først kunne afgive erklæringen på åbningsdagen. Ligger åbningen af butikken f.eks. på en helligdag, kan det derfor være en fordel at sætte opstartsdatoen for p-enheden nogle dage før, således at erklæringen kan afgives på forhånd.

Læs mere om p-enheder.

Dispensationsbestemmelser

Dagligvarebutikker med en omsætning under p.t. 14,7 mio. kr. kan holde åbent på helligdage mv., uden at indsende en revisorerklæring

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at tillade, at dagligvarebutikker i landområder kan holde åbent på helligdage mv., mulighederne bruges kun i meget begrænset omfang.

Erhvervsstyrelsen har endvidere mulighed for at tillade, at butikker ved en særlig lejlighed kan holde åbent på en helligdag mv.

Lukkeloven indeholder nogle overgangsbestemmelser for bl.a. butikker i visse sommerhusområder. Lukkeloven viderefører endvidere nogle gamle tilladelser givet under tidligere lukkelove.