Hvidvask

Business Lawyers Network ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Business Lawyers Network ApS.

  • 27. februar 2019
  • Business Lawyers Network ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 27. februar 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Business Lawyers Network ApS, CVR-nummer 33506635.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Business Lawyers Network ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Business Lawyers Network ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven. 
 
Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, Business Lawyers Network ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.  
 
Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om Business Lawyers Network ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.  
 
Ved Københavns Byrets dom af 7. marts 2019, blev virksomheden kendt skyldig i overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1 og straffet med bøde på 25.000 kr.