Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Redegørelse31.12.2014

Brugertilfredshedsundersøgelse af Vindmøllerejseholdets og Biogasrejseholdets sagsbehandling og ydelser blandt kommuner

Naturstyrelsen har med denne undersøgelse søgt svar på, om de kommuner der planlægger for vindmøller og biogasanlæg er tilfredse med rejseholdenes arbejde.

Megafon har gennemført undersøgelsen, som viser stor tilfredshed med ydelserne fra rejseholdene. Langt de fleste kommuner tilkendegiver desuden, at de fortsat kommer til at arbejde med planlægning og realisering af vindmøller og biogasanlæg.