Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Underretning om brud på persondatasikkerheden

Udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal overholde forskellige krav for at sikre persondatasikkerheden. Et af kravene er underretning af Erhvervsstyrelsen, hvis der sker brud på persondatasikkerheden.

En underretning om brud på persondatasikkerheden skal overholde de bestemmelser, som følger af Kommissionens forordning nr. 611/2013 af 24. juni 2013 om de foranstaltninger, der skal anvendes ved underretningen om brud på persondatasikkerheden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF vedrørende databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation.

Det betyder i praksis, at udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal underrette Erhvervsstyrelsen, der er den kompetente nationale myndighed, når der sker brud på persondatasikkerheden.

Der er tale om et brud på persondatasikkerheden, når bruddet fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller adgang til persondata, der sendes, lagres eller på anden måde behandlet i forbindelse med udbuddet af offentligt tilgængelige kommunikationstjenester i Unionen, jf. artikel 2, litra i, i direktiv 2002/58/EF.

Foretag underretning om brud på personsikkerheden på Virk Indberet.